ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

additament

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -additament-, *additament*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Additament \Ad*dit"a*ment\ ([a^]d*d[i^]t"[.a]*ment), n. [L.
   additamentum, fr. additus, p. p. of addere to add.]
   An addition, or a thing added. --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      My persuasion that the latter verses of the chapter
      were an additament of a later age.    --Coleridge.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

additament

 


  

 
additament
 • (อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top