ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aculeate

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aculeate-, *aculeate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aculeate \A*cu"le*ate\, a. [L. aculeatus, fr. aculeus, dim. of
   acus needle.]
   1. (Zool.) Having a sting; covered with prickles; sharp like
    a prickle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Having prickles, or sharp points; beset with
    prickles.
    [1913 Webster]
 
   3. Severe or stinging; incisive. [R.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aculeate
   adj 1: having or resembling a stinger or barb; "aculeate insects
       such as bees and wasps" [syn: {aculeate}, {aculeated}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

aculeate

 


  

 
aculeate
 • (อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top