ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actuates

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actuates-, *actuates*, actuate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actuates (v) ˈæktʃuɛɪts (a1 k ch u ei t s)
actuate (v) ˈæktʃuɛɪt (a1 k ch u ei t)
actuated (v) ˈæktʃuɛɪtɪd (a1 k ch u ei t i d)
actuating (v) ˈæktʃuɛɪtɪŋ (a1 k ch u ei t i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actuate(vt) กระตุ้นให้ทำ, See also: กระตุ้นให้ดำเนินการ, ทำให้เกิดการกระทำบางอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actuate(แอค' ชูเอท) vt. กระตุ้นให้กระทำ, ดำเนินการ. -actuator n., Syn. move, motivate, Ant. deter, discourage, block

English-Thai: Nontri Dictionary
actuate(vt) กระตุ้น, ดุน, ปลุกเร้า, ดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actuatorsหัวฉีด [การแพทย์]
Mechanical Break-Up Actuatorหัวฉีดที่ทำให้สารแตกตัวโดยใช้กลไก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
actuation[ak-choo-eyt-shan] (n) 1.to incite or move to action; impel; motivate: actuated by selfish motives. 2. to put into action; start a process; turn on: to actuate a machine.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The latch mechanism is connected to an actuator. Send an electrical signal to the actuator, door unlocks.กับหัวขับ ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปหาหัวขับ ประตูก็ปลดล็อคแล้ว The Boost Job (2010)
The timer's connected to an actuator that opens a solenoid valve.ตัวจับเวลาเชื่อมต่อกับตัวกระตุ้น ซึ่งเปิดลิ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า One Will Live, One Will Die (2011)
The pneumatic actuator from your bazooka over there, a map of town, a big spring, and a tunafish sandwich.ที่อัดลมในปืนพิฆาตของเธอเมื่อกี้ แผนที่เมือง สปริงอันใหญ่ แล้วก็แซนวิสทูน่า Iron Man 3 (2013)
Altitude actuation off-balance.ระดับความสูง เสียสมดุล Pacific Rim (2013)
Killer actuators. Where did you get those?มอเตอร์บังคับเจ๋งเป้ง พี่ไปเอามาจากไหนเนี้ยะ Big Hero 6 (2014)
You were just actuated, weren't you?คำสั่งอีกแล้วใช่ไหม Red X (2014)
And... The actuator.และตัวกระตุ้น Corto Maltese (2014)
Roger that. Beginning actuation.รับทราบ เริ่มปฏิบัติการ Deepwater Horizon (2016)
Advanced Disaster Actuator.Advanced Disaster Actuator. Worst Case Scenario (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actuatHe is actuated solely by ambition.
actuatHe was actuated by community spirit.
actuatThis device is actuated by a switch.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACTUATE AE1 K CH UW2 EY1 T
ACTUATOR AE1 K T Y UW0 EY2 T ER0
ACTUATOR AE1 K CH UW0 EY2 T ER0
ACTUATORS AE1 K T Y UW0 EY2 T ER0 Z
ACTUATORS AE1 K CH UW0 EY2 T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推动[tuī dòng, ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ, / ] to push (for acceptance of a plan); to push forward; to promote; to actuate #1,251 [Add to Longdo]
重臂[zhòng bì, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧˋ, ] actuator (arm of a lever); lever; actuating arm #184,573 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktor { m }actuator [Add to Longdo]
Antrieb { m }actuation [Add to Longdo]
Betätigungskraft { f }actuating force [Add to Longdo]
Einschaltbefehl { m }actuation signal [Add to Longdo]
in Gang gebrachtactuated [Add to Longdo]
Hochleistungskontakt { m } [ electr. ] | Hochleistungskontakte { pl } | exzenterbetätigte Hochleistungskontaktehigh-performance contact | high-performance contacts | cam-actuated high-performance contacts [Add to Longdo]
Klappenantrieb { m }damper actuator [Add to Longdo]
Magnetantrieb { m }solenoid actuator [Add to Longdo]
Stellglied { n }; Auslöser { m }actuator [Add to Longdo]
Stößelventil { n }stem actuated valve [Add to Longdo]
antreibendactuating [Add to Longdo]
anwerfento actuate [Add to Longdo]
betätigento actuate; to operate [Add to Longdo]
betätigen; auslösen; drückento actuate [Add to Longdo]
trieb anactuated [Add to Longdo]
treibt anactuates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] (n) { comp } access mechanism; actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[akuchue-ta] (n) { comp } access mechanism (e.g. disk); actuator [Add to Longdo]
アクチュエタ[akuchueta] (n) actuator [Add to Longdo]
操作部[そうさぶ, sousabu] (n) controlling element; actuator; operating portion [Add to Longdo]
動作[どうさ, dousa] (n, vs) action; movements; motions; bearing; behaviour; behavior; execution; actuation; operation; manners; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top