ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actuated

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actuated-, *actuated*, actuat, actuate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actuatedHe is actuated solely by ambition.
actuatedHe was actuated by community spirit.
actuatedThis device is actuated by a switch.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actuated (v) ˈæktʃuɛɪtɪd (a1 k ch u ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actuate \Ac"tu*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Actuated}; p. pr. &
   vb. n. {Actuating}.] [LL. actuatus, p. p. of actuare, fr. L.
   actus act.]
   1. To put into action or motion; to move or incite to action;
    to influence actively; to move as motives do; -- more
    commonly used of persons.
    [1913 Webster]
 
       Wings, which others were contriving to actuate by
       the perpetual motion.         --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Men of the greatest abilities are most fired with
       ambition; and, on the contrary, mean and narrow
       minds are the least actuated by it.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry out in practice; to perform. [Obs.] "To actuate
    what you command." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To move; impel; incite; rouse; instigate; animate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 actuated \actuated\ adj.
   1. moved to action motivated (vs. unmotivated)
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actuated
   adj 1: moved to action; "a man actuated by unworthy desired"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top