ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aciculate

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aciculate-, *aciculate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aciculate(อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aciculate-รอยขีด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aciculate \A*cic"u*late\, Aciculated \A*cic"u*la"ted\a. (Nat.
   Hist.)
   (a) Furnished with acicul[ae].
   (b) Acicular.
   (c) Marked with fine irregular streaks as if scratched by a
     needle. --Lindley.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aciculate
   adj 1: related to plants or animals or crystals having aciculae
       or needlelike parts

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

aciculate

 


  

 
aciculate
 • (อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top