ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acetophenone

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acetophenone-, *acetophenone*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acetophenonesอะซีโตฟีโนนส์; อะซีโตฟีโนน, สาร [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロロアセトフェノン[, kuroroasetofenon] (n) chloroacetophenone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acetophenone \Ac`e*to*phe"none\ (-f[=e]"n[=o]n), n. [Acetic +
   phenyl + one.] (Chem.)
   A crystalline ketone, {CH3.CO.C6H5}, which may be obtained by
   the dry distillation of a mixture of the calcium salts of
   acetic and benzoic acids. It is used as a hypnotic under the
   name of {hypnone}.
   [Webster 1913 Suppl.]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

acetophenone

 


  

 
acetophenone
 • (แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม. ###S. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top