ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acanthoma

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acanthoma-, *acanthoma*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acanthoma มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acanthoma*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acanthomaอะแคนโทมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenoacanthomaแอดดิโนอแคนโทม่า [การแพทย์]
Keratoacanthomaเคอราโตอะแคนโทมา, โรค; เคอราโตอะแคนโธมา [การแพทย์]
Molluscum Contagiosum Keratoacanthomaไวรัสของผิวหนัง [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  acanthoma
      n 1: a neoplasm originating in the epidermis [syn: {acanthoma},
           {skin tumor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top