ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zutat

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zutat-, *zutat*
German-Thai: Longdo Dictionary
Zutat(n) |die, pl. Zutaten| เครื่องปรุง, ส่วนผสม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zutaten {pl}; Inhaltsstoffe {pl}; Bestandteile {pl}ingredients [Add to Longdo]
Zutat {f} (für Rezept)ingredient (for recipe) [Add to Longdo]
Zutat {f}; Ergänzung {f}addition [Add to Longdo]
Zutat {f}condiment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zutat /tsuːtaːt/ 
   condiment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top