ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zitronenmelisse

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zitronenmelisse-, *zitronenmelisse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zitronenmelisse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zitronenmelisse*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From your lemon to your sugar caneVom Schinken bis zur Zitronenmelisse Popeye (1980)
Where's the lemon balm?Wo ist die ZitronenmelisseDen krossade tanghästen (2008)
Lemon balm.-ZitronenmelisseStarting Over... Again (2015)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitronenmelisse {f}lemon balm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top