ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

your majesty

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -your majesty-, *your majesty*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, Your Majesty.ใช่มหาบพิตร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But, Your Majesty, the little Princess!แต่คุณสมเด็จเจ้าหญิงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, Your Majesty.ใช่มหาบพิตร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your Majesty, it's such a small planet. Why do you need borders?ฝ่าบาท ดาวเคราะห์นี่เล็กนิดเดียว ท่านต้องการพรหมแดนไปทำไมกัน The Little Prince (1974)
Your Majesty, she has returned to Oz.ฝ่าพระบาท หล่อนกลับมายังออซแล้วเพคะ Return to Oz (1985)
Your Majesty, they have discovered the Yellow Brick Road, and are on their way to the Emerald City.ฝ่าบาท พวกหล่อนเจอเส้นทางสีเหลืองแล้ว และกำลังมุ่งสู่เมืองมรกต Return to Oz (1985)
Yes, Your Majesty? You called?ฝ่าบาท เรียกผมหรือครับ? Return to Oz (1985)
I don't know, Your Majesty.ผมไม่ทราบครับ ฝ่าบาท Return to Oz (1985)
My name is Dorothy Gale, Your Majesty.ฉันชื่อดอโรธี เกล ค่ะ ฝ่าบาท Return to Oz (1985)
Yes, Your Majesty.ใช่ค่ะ ฝ่าบาท Return to Oz (1985)
Yes, Your Majesty.ใช่ค่ะ ฝ่าบาท Return to Oz (1985)
Yes, Your Majesty.ใช่ค่ะ ฝ่าบาท Return to Oz (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใต้ฝ่าละอองพระบาท[PRON] Your Majesty, See also: you, Example: นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงนำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับพระอัครมเหสีที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชินีลงมาจนถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี
ปกเกล้าปกกระหม่อม[N] Your Majesty the King, See also: form of address used when speaking to the royalty, Example: ข้าแผ่นดินไทยที่เฝ้ารอพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมยังมีอีกมาก
มหาบพิตร[PRON] Your Majesty, Syn. บรมบพิตร, Example: อาตมาขอถวายพระพรแด่มหาบพิตร, Thai definition: เดิมเป็นคำพระสงฆ์ใช้สำหรับแทนพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
แล้วแต่จะโปรด[xp] (laēotāe ja prōt) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty   FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
ปกเกล้าปกกระหม่อม[n. prop.] (Pokklāopokkramǿm) EN: Your Majesty the King   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陛下[bì xià, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] Your Majesty; His or Her Majesty, #7,953 [Add to Longdo]
阁下[gé xià, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] Your Majesty; Sire, #9,841 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陛下[へいか, heika] (n,n-suf) (hon) your Majesty; his (or her) Majesty; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top