ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xenotime

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xenotime-, *xenotime*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xenotime ซีโนไทม์
แหล่ง - พบในแหล่งลานแร่ดีบุกในจังหวัดระนอง ตะกั่วป่า พังงา ภูเก็ต เป็นต้น ถ้าจะหาแร่ชนิดนี้ควรหาจากขี้แร่โมนาไซต์ และการแยกใช้วิธีแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ - สารประกอบอิตเทรียม (Yitrium) จากแร่นี้ใช้เพื่อการผลิตโทรทัศน์สี [สิ่งแวดล้อม]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼノタイム[, zenotaimu] (n) xenotime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xenotime \Xen"o*time\, n. [Gr. xeno`timos honoring guests or
   strangers; xe`nos guest, stranger + timh` honor: cf. G.
   xenotim.] (Min.)
   A native phosphate of yttrium occurring in yellowish-brown
   tetragonal crystals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xenotime
   n 1: a brown-to-yellow mineral that is a phosphate of yttrium in
      crystalline form

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top