Search result for

wastewater renovation

(1 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wastewater renovation-, *wastewater renovation*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wastewater Renovation การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

wastewater ( W EY1 S T W AO2 T ER0) renovation ( R EH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N)

 


  

 
wastewater
 • น้ำที่ใช้แล้ว: น้ำทิ้ง [Lex2]
 • /W EY1 S T W AO2 T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
renovation
 • การปฏิสังขรณ์: การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, การบูรณะ, การซ่อมแซมใหม่ [Lex2]
 • การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่[Lex2]
 • (n) การปรับปรุงใหม่,การทำขึ้นใหม่,การทำให้มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • /R EH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
waste water, waste-water, whitewater, westward, wastered, Stewart, eastward, Steward, steward, vastest, stewed, wasted, waistcoat, westwards *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Innovation, Innovationen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
enstérâtes, pastellâtes, l'enstérâtes, n'enstérâtes, qu'enstérâtes rénovation, rénovations

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top