ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vorbereitungskurs

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vorbereitungskurs-, *vorbereitungskurs*, vorbereitungskur
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was 16 and going to prep school, during the Punic Wars a bunch of us would go to town the first day of vacation before we fanned out to our homes.Als ich 16 war und in die Uni-Vorbereitungskurse ging, während der Punischen Kriege, sind wir am 1. Ferientag immer in die Stadt, bevor wir zurück nach Hause fuhren. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
The old warehouse.Was weißt du denn darüber? Ich habe einen Rechtsvorbereitungskurs gemacht, bevor ich Astronaut wurde. My Master, the Spy (1967)
It's been long enough for it all to have become a distant memory.Der Vorbereitungskurs für das Studium in England ist endlich vorbei. Sukeban deka (1987)
Remember Lamaze class?Denk an deine Vorbereitungskurse. Lethal Weapon 4 (1998)
Oh, I'd love to, but I'm in Lamaze tonight.Gerne, aber ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs. Alone Again (1998)
I have to take my prerequisites.Ich muss die Vorbereitungskurse schaffen. Loser (2000)
We have to go to birth prep class.Der Geburtsvorbereitungskurs wartet. Okay (2002)
There's one more prep course I wanna take.Ich will noch einen Vorbereitungskurs machen. The Weight (2002)
"We truly congratulate you Mr. Ibo Secmez Who successfully passed our prenatal training course""Hiermit bestätigen wir Herrn Ibrahim Secmez die erfolgreiche Teilnahme an unserem Vorbereitungskurs für schwangere Frauen." Kebab Connection (2004)
I will, probably. Time's running out.Es gibt nur noch einen Vorbereitungskurs fürs Jura-Studium. French Twist (2006)
Sure. Keep up with your lessons. Study hard.Ja, vernachlässige nicht die Vorbereitungskurse... Egg (2007)
So you're going to a university prep course, aren't you?Du machst den Vorbereitungskurs für die Uni, oder? Egg (2007)
Paris. Because right now, I'm missing a G.R.E. prep course and tea with the Branford librarian.Ich verpasse gerade einen wichtigen Vorbereitungskurs, meine Teestunde mit dem Bibliothekar. I'd Rather Be in Philadelphia (2007)
(Preparation for the University of Seoul)(Vorbereitungskurse für die Universität von Seoul) Girl by Girl (2007)
I Wanna Take Whatever S.A.T. Prep Course You're Signed Up For.Ich will mich für deinen Vorbereitungskurs anmelden. Desperately Seeking Serena (2008)
Since I've Taken Every S.A.T. Prep And Review Class In The Five Boroughs, I Figured Why Not Pay It Forward?Da ich an jedem SAT-Vorbereitungskurs in den 5 Stadtteilen teilgenommen hab, dachte ich mir, ich gebe sie weiter. Desperately Seeking Serena (2008)
It's for a birthing class that starts tonight.- Nein. Das ist für den Geburtsvorbereitungskurs heute Abend. Mother and Child (2009)
Did you two sign up for that baby care class?Haben Sie sich für den Geburtsvorbereitungskurs angemeldet? Class (2009)
I signed up for baby... Oh! Baby care classes, and I want you to go with me.Ich habe mich für den Geburts... vorbereitungskurs eingetragen und ich möchte, dass Du mit mir hingehst. Class (2009)
You guys know that you are in the ABE class. This is not GED. This is to get you ready for your GED.Ihr wisst, dass ihr im Grundkurs seid, der zum Abschlussvorbereitungskurs führt. Precious (2009)
Mine were making me take an S. A.T. prep course.Meine lassen mich einen Zulassungstest-Vorbereitungskurs machen. Bong Intercepted (2010)
You picked me up at a single mothers' Lamaze class.Du hast mich doch abgeschleppt im Single-Geburtsvorbereitungskur. The Change-Up (2011)
Do you have any idea how many Lamaze classes I had to sit through to get that lined up?Weißt du, wie viele Geburtsvorbereitungskurse ich besuchen musste, um die klarzumachen? The Change-Up (2011)
Can I get you a tutor or a private college advisor?Brauchst du einen Nachhilfelehrer oder einen Vorbereitungskurs fürs College? The Art of Getting By (2011)
I was freshman pre-med at Wellesley when they attacked.Ich war Studienanfängerin am medizinischen Vorbereitungskurs in Wellesley, als sie angriffen. Grace (2011)
You take my birthing classes?Waren Sie bei meinem Geburtsvorbereitungskurs? A Happy Event (2011)
I signed us up for a birthing class.Ich habe uns für einen Geburtsvorbereitungskurs angemeldet. The Stinson Missile Crisis (2011)
I am the father of this child, and I vote that we go to the birthing class.Okay, hör mal, ich bin der Vater dieses Kindes und ich stimme dafür, dass wir zu diesem Vorbereitungskurs gehen. The Stinson Missile Crisis (2011)
Who says that two bros can't rock a birthing class?Wer sagt, dass zwei Bros keinen Vorbereitungskurs rocken können? The Stinson Missile Crisis (2011)
If you can pass it, you won't even need to take a prep course.Wenn Sie den bestehen, müssen Sie nicht einmal einen Vorbereitungskurs machen. Parenthood (2012)
Actually, I'm taking this freshman workshop in creative writing.Vorbereitungskurs für Jura? Genau genommen belege ich das Anfängerseminar "Kreatives Schreiben". Lineage (2012)
Jared's at work and AI's enjoying Pre-Cana with Missy.Jared ist arbeiten. Al ist mit Missy beim Ehevorbereitungskurs. The Big Wedding (2013)
It never even occurred to me until that Pre-Cana. ELLIE:Mir ist das erst beim Vorbereitungskurs klar geworden. The Big Wedding (2013)
There's also A.P.'s.Gut, es gibt auch Vorbereitungskurse. A Teacher (2013)
And he won't stop laughing in birthing class.Im Geburtsvorbereitungskurs lacht er die ganze Zeit. Lesbian Request Denied (2013)
[ Nina ] We've started taking a child birthing class.Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs begonnen. First Comes Love (2013)
I couldn't help noticing the flyer on the kitchen table for a lamaze class.Ich kam nicht drumherum den Flyer auf dem Küchentisch zu bemerken für den Geburtsvorbereitungskurs. Open Invitation (2013)
I got an LSAT prep course.Zu einem LSAT-Vorbereitungskurs. Balls Out (2014)
For the regiment I want to join, you have to take a preparation course.Für das Regiment, wo ich hinwill, brauche ich einen Vorbereitungskurs. Love at First Fight (2014)
We couldn't afford to pay for all those extra classes, you know, that everyone takes to help prepare?Wir konnten es uns nicht leisten, all den zusätzlichen Unterricht zu bezahlen, du weißt schon, die Vorbereitungskurse? Episode #1.5 (2014)
He's the TA in my pre-med bio class.Er ist der Tutor in meinem Vorbereitungskurs. Sleeping with Other People (2015)
I don't know, it's just such a huge step and so early in the relationship, and I thought that I could skip the question and come back to it later, which is the strategy I taught my S.A.T. prep course.Ich weiß es nicht, es ist solch ein großer Schritt und die Beziehung so frisch, und ich dachte, dass ich die Frage überspringen könnte, um später darauf zu antworten, denn diese Strategie habe ich meinem Vorbereitungskurs beigebracht. The Crawl (2015)
Come to boring birthing classes?Langweilige Geburtsvorbereitungskurse? Cold as Ice (2015)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top