ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vandalic

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vandalic-, *vandalic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vandalic[ADJ] เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vandal \Van"dal\, Vandalic \Van*dal"ic\, a.
   Of or pertaining to the Vandals; resembling the Vandals in
   barbarism and destructiveness.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

vandalic

 


  

 
vandalic
 • เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top