ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untergeschoß

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untergeschoß-, *untergeschoß*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา untergeschoß มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *untergeschoß*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(PA) Tag team number nine to sub-level two,... ..vent shaft twenty-four.(Sprechanlage) Team Nummer 9 zum 2. Untergeschoß,... ..Lüftungsschacht 24. Children of the Gods (1997)
How many damn sub-levels do you have?Wie viele Untergeschoße gibt's denn hier eigentlich? Real Dead Housewife of Seattle (2015)
He knows what's going on in the basement at Max Rager.Er weiß, was im Untergeschoß von Max Rager vorgeht. Dead Beat (2016)
The one downstairs.Die im UntergeschoßAll In (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Untergeschoß(n) |das, pl. Untergeschosse| ชั้นล่างของตึกหรือบ้าน, See also: A. Obergeschoß, Related: Geschoß

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top