Search result for

ultimate standard water demand

(1 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ultimate standard water demand-, *ultimate standard water demand*, ultimate standard water deman
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
ตารางความต้องการน้ำทั้งในด้านปริมาณและช่วง เวลาที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำในกรณีเฉพาะ เช่น สำหรับการปลูกพืชชนิดพิเศษ หรือสำหรับการผลิตไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ultimate ( AH1 L T AH0 M AH0 T) standard ( S T AE1 N D ER0 D) water ( W AO1 T ER0) demand ( D IH2 M AE1 N D)

 


  

 
ultimate
 • ที่สุด: ที่มากที่สุด [Lex2]
 • สุดท้าย[Lex2]
 • พื้นฐาน[Lex2]
 • จุดสูงสุด: จุดที่มากที่สุด [Lex2]
 • (อัล\'ทิเมท) adj. สุดท้าย,ไกลสุด,มากสุด,ที่สุด,สูงที่สุด,พื้นฐาน,ทั้งหมด n. จุดสุดท้าย,หลักการขั้นพื้นฐาน ###SW. ultimately adv. ultimateness n. [Hope]
 • (adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด [Nontri]
 • /AH1 L T AH0 M AH0 T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
standard
 • ซึ่งเป็นมาตรฐาน[Lex2]
 • มาตรฐาน: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด [Lex2]
 • |der, pl. Standards| มาตรฐาน [LongdoDE]
 • |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ [LongdoDE]
 • (สแทน\'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา, [Hope]
 • (adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล [Nontri]
 • (n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ [Nontri]
 • /S T AE1 N D ER0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
water
 • น้ำ: น้ำเปล่า, น้ำจืด [Lex2]
 • แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล[Lex2]
 • ธาตุน้ำ[Lex2]
 • พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ[Lex2]
 • น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา[Lex2]
 • น้ำคร่ำ[Lex2]
 • ความส่องสว่างของเพชรพลอย[Lex2]
 • ทำให้เปียก[Lex2]
 • ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม): รดน้ำ [Lex2]
 • เกี่ยวกับน้ำ[Lex2]
 • (วอ\'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ ###SW. waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer [Hope]
 • (n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว [Nontri]
 • (vi) [Nontri]
 • (vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก [Nontri]
 • /W AO1 T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
demand
 • ความต้องการ: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา, เรียกร้อง, ถาม, สอบถาม, สั่งซื้อ [Lex2]
 • (ดีมานดฺ\') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ [Hope]
 • (n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม [Nontri]
 • /D IH2 M AE1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top