Search result for

special days

(42 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -special days-, *special days*, special day
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา special days มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *special days*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special daysวันพิเศษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...to find the best ideas to celebrate this very special day?เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดเพื่อเฉลิมฉลองวันอันสุดพิเศษเช่นนี้ Knowing (2009)
It'll be just one time for my special angel's special day.แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเองน่า... เพื่อลูกชายเทพบุตรสุดรักของผม.. วันเกิดด้วยน้ะ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Look, this is our special day and if you screw it up, I'm not turning the other cheek.วันนี้เป็นวันสำคัญ ถ้าเธอทำพัง ฉันไม่ยอมแน่ Keep Your Friends Close (2010)
Today is a special day. Let's hurry.วันนี้เป็นวันพิเศษ Episode #1.1 (2010)
It's your mom's special day. - We're having a picnic. - Whoo!เป็นวันของแม่ เราจะไปปิกนิกกัน Mother's Day II (2011)
Frankie, it's your special day, so you get first dibs.แฟรงกี้ วันพิเศษของคุณ คุณเลือกก่อน Mother's Day II (2011)
This is Bo's special special day.นี่มันวันพิเศษของโบนะ Masks (2011)
It was our special day.มันเป็นวันพิเศษของเรา It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
Is today a special day?เนื่องในโอกาสอะไรคะ? Episode #1.20 (2011)
Today is a special day.วันนี้เป็นวันพิเศษ Fermentation Family (2011)
Oh really. So it was a special day...โอ้ จริงเหรอ ดังนั้นมันก็เป็นวันพิเศษ I Need Romance (2011)
Permit me to share some womanly wisdom with you on this very special day.ขอให้ข้าได้แบ่งปัน ความฉลาดแบบผู้หญิงๆกับเจ้า ในวันพิเศษแบบนี้เถอะนะ A Man Without Honor (2012)
No gifts are required to mark this special day, for they all pale in comparison to the greatest gift of all-- my daughter Snow.ไม่จำเป็นต้องมีของขวัญใดใด ในวันแสนสำคัญนี้ เพราะมันต่างหมดค่าสิ้น เมื่อเปรียบกับ ของขวัญอันเลอค่ากว่าสิ่งใด-- Fruit of the Poisonous Tree (2012)
You know, in honor of this special day,ลูกรู้มั้ย ในวันที่พิเศษนี้ Give Me the Blame (2012)
It'll be on a special day of my choosing.ผมจะเลือกวันที่มันพิเศษ Profiling 101 (2012)
So what was the special day of his choosing?แล้ววันพิเศษวันไหนที่เขาเลือกล่ะ Profiling 101 (2012)
And of course not. The more, the merrier on this special day.และผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับ วันพิเศษแบบนี้ยิ่งคนมากก็ยิ่งสนุก Gone Maybe Gone (2012)
Was it a special day?แกวางแผนลักพาตัวเด็กใช่ไหม Prisoners (2013)
Today is a special day for me.วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับฉัน. The Family (2013)
Thank you for joining us today on this special day as we celebrate our graduates, so let's get started.ขอบคุณสำหรับการมาร่วมกับพวกเราในวันนี้ในวันที่พิเศษนี้ ที่พวกเราเฉลิมฉลองการจบการศึกษาของพวกเรา, ดังนั้น มาเริ่มกันเลย Graduation (2013)
Don't let me spoil my baby's special day.ให้ดิฉันได้อยู่ถึงวันสำคัญของลูกเถิด The Axeman Cometh (2013)
"so sorry I am unable to be with you on your special day.ขอโทษที่ไม่สาามารถไปอยู่ กับพวกคุณในวันพิเศษนี่้ได้ The Sign of Three (2014)
"To John and Mary, all good wishes for your special day,"ถึงจอห์นและแมรี่ ขออวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆในวันพิเศษนี้ The Sign of Three (2014)
"Special day... " "Very special day... "วันพิเศษ ... วันแสนวิเศษ... The Sign of Three (2014)
But we want something very particular for this special day, don't we?ที่พิเศษมากๆ สำหรับวันพิเศษนี้ใช่มั้ย? The Sign of Three (2014)
Special day.วันพิเศษเนอะ First of His Name (2014)
For a special agent, you're not having a very special day, are you?สำหรับสายลับพิเศษอย่างคุณ มันต้องมีอะไรพิเศษหน่อยสิ จริงไหม The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Today is a very special day.วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆ Catch You Later (2015)
And our special day is going to be the most glorious day.และวันพิเศษของเราจะเป็น... วันที่รุ่งโรจน์ที่สุด Suicidal Tendencies (2015)
Special day.เป็นวันพิเศษ Morgan (2016)
She just wants to support you on your special day.เธอแค่อยากมาสนับสนุนคุณ ในวันพิเศษของคุณ Okja (2017)
This is a very special day in Dante's Peak.วันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก ใน Dante ยอด Dante's Peak (1997)
- I want everything to be perfect for my Dudley's special day!- ฉันอยากให้ทุกสิ่งดีเลิศ สำหรับวันพิเศษของดัดลีย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
This is a very special day for my sister, probably the most important of her life.นี่เป็นวันที่พิเศษที่สุดสำหรับพี่สาวของผม บางทีอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Today's a special day.คนที่ฆ่าพ่อผมและ ปีเตอร์ เพททริลี่, เขายังลอยนวลอยู่ Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Okay, John Cougar, take it easy. I can't believe you're doing this to Mom on her special day.คุณก็ดูสวยขึ้น ผมก็ไม่เหมือน... Harold (2008)
Dr. Bishop, special day.ดร.บิช็อป วันนี้เป็นวันพิเศษ Pilot (2008)
This is a very special day for all of us,This is a very special day for all of us, A Vision's Just a Vision (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大安吉日[たいあんきちじつ;たいあんきちにち, taiankichijitsu ; taiankichinichi] (n) very auspicious day for all types of occasions (one of the six special days in the Japanese lunisolar calendar) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top