ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serial murders

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serial murders-, *serial murders*, serial murder
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Serial murdersฆาตกรรมต่อเนื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
serial murders in new jersey and new york, and we never caught him.เป็นฆาตกรรมต่อเนื่องใน นิวเจอร์ซี่ย์ และ นิวยอร์ค, และเราไม่เคยจับเขาได้เลย. The Same Old Story (2008)
You know, you guys usually work serial murders.รู้มั้ย พวกคุณมักทำคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง Reflection of Desire (2010)
We were working the 3XK serial murders last year.เราสืบคดีฆาตกรรมหมายเลขทรี เอ็กซ์ เค เมื่อปีที่แล้วครับเราพบ ผู้ต้องสงสัยที่สารภาพหมดเปลือก Kick the Ballistics (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
連続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n) serial murders [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top