Search result for

septembers

(109 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -septembers-, *septembers*, september
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา septembers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *septembers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
September[N] เดือนกันยายน
September[N] กันยายน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
september(เซพ'เทอเบอะ) n. กันยายน

English-Thai: Nontri Dictionary
September(n) เดือนกันยายน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But they're distorted may, july, september.แต่มันผิดปกติในเดือนพฤษภา.. กรกฎา... กันยา Adverse Events (2008)
and all sadness be halved. 1 September 2006 Meiขอให้แม่ของอัคคุงหายไวๆ /N เมื่อใดที่ฉันอยู่กับเธอขอให้ความสุขมีมากขึ้นๆเป็นนสองเท่า และความเศร้าทั้งหมดขอให้หายไป /N 1 พฤศจิกายน 2006 Akai ito (2008)
Incirlik, which in Turkish means fig orchard, has served since September the 11 th as a primary hub in the wars in Afghanistan and Iraq.อินเซอร์ลิคในภาษาตุรกีแปลว่า"สวนรุกขชาติ" ตั้งแต่เหตุการณ์ 9-11 ได้กลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุง ในอัฟกานิสถานกับอิรัก Body of Lies (2008)
September. October at the outside.กันยายน ตุลาคมที่ออกไปข้างนอก Revolutionary Road (2008)
- In September.ในเดือนกันยายน Revolutionary Road (2008)
On september 22,2004,kate...เคท... Eggtown (2008)
Did you smuggle the guns into Indiana State Penitentiary for the big break of September 26th?คุณลักลอบเอาปืนเข้าเรือนจำอินเดียน่า เพื่อแหกคุกเมื่อวันที่ 26 กันยา Public Enemies (2009)
September.กันยายน Emotional Rescue (2009)
Um, born september 29, 1990, to Kate Milligan.เกิดวันที่ 29 กันยายน 1990 โดย เคท มิลลิแกน Jump the Shark (2009)
September 29, 2004.29 กันยายน 2004 Jump the Shark (2009)
September 5th, 2000.5 กันยายน ปี 2000 The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
September 19, 2004. September 19, 2004.19 กันยายน 2004 The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
September 19, 2004.วันที่ 19 กันยายน 2004 The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Jeffrey Cuevas is retiring in September.เจฟฟรี คูวาสกำลังจะเกษียณ เดือนกันยายน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Peters was convicted back in September and will serve at least 18 months in Ford Open Prison.ของเค้าแล้ว ในวันนี้ ปีเตอร์ถูกกล่าวหา ในเดือนกันยายน Harry Brown (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
Septemberกันยายน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
What if we could narrow it down to a 5-month window,between September '07 and January '08?แลเวถ้าเราตีวงแคบลงเหลือ 5 เดือนล่ะคะ ระหว่างเดือนกันยายน ปี 2007 จนถึง เดือนมกราคม ปี 2008 Roadkill (2009)
September 28,2007,Ian and Sheila Coakley crashed28 กันยายน ปี 2007 เอียนและเชียลา โคกลีย์เกิดอุบัติเหตุ Roadkill (2009)
Crashed in the south pacific on september 22, 2004ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2004 Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I still cannot figure out how you got a jury... to connect September the 11th with my DUI, let alone why that helped.แนวร่วมเหตุการณ์ 11 กันยากับพวกผมได้อย่างไร ทำไมต้องช่วยขนาดนั้น Pilot (2009)
September 6,1997, afternoon edition.6 กันยายน 1997 ภาคบ่าย Out of Time (2009)
September 3rd, 15 luxury cars had their windows smashed.3 กันยายน รถหรู 15 คัน กระจกถูกทุบแตกละเอียด Hopeless (2009)
September 14th, a new upscale clothing boutique was vandalized.14 กันยายน ร้านเสื้อผ้าบูติกเปิดใหม่ ถูกทำลายเสียหาย Hopeless (2009)
September 24th, two different restaurants, both catering to a wealthy clientele, had their front windows smashed and their interiors torn apart, and finally, October 1st, a newly renovated townhome was ransacked before the family could move in.24 กันยายน ร้านอาหาร 2 แห่ง ที่รับจัดงานเลี้ยง ให้กับลูกค้าที่มีฐานะดี Hopeless (2009)
No openings until september.ไม่เปิดรับนักเรียนจนถึงกันยาเลย Don't Walk on the Grass (2009)
That on the evening of September 16thในตอนดึกของวันที่ 16 กันยายน Careful the Things You Say (2009)
On september 11th.หลังเหตุการณ์ 9/11 Advanced Criminal Law (2009)
September 22.วันที่ 22 ก.ย.ครับ The Maternal Congruence (2009)
Next hearing will be September 8th.นัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปวันที่ 8 กันยายน The Case of Itaewon Homicide (2009)
Sixth hearing, September 8, 1997การนัดพิจารณาคดีครั้งที่ 6 วันที่ 8 กันยายน 1997 The Case of Itaewon Homicide (2009)
Alex was acquitted by the Supreme Court and released in September 1998.อเล็กซ์ถูกตัดสินให้พ้นโทษในชั้นฏีกา และถูกปล่อยตัวในเดือนกันยายน ปี 1998 The Case of Itaewon Homicide (2009)
As I lie to her, it is September 4th, 1970.วันที่ผมหลอกเธอ คือวันที่ 4 กันยายน ปี 1970 Watchmen (2009)
"Scarlet before you go through with this I want to remind you of September 7th, 1988.สแกเล็ต ...ก่อนที่คุณจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป ...ผมอยากให้คุณนึกถึง วันที่ 7 กันยายน ปี 1988 17 Again (2009)
(SEPTEMBER PLAYING)[มาถึงที่ปลูกเห็ดชิทาเกะของคุณยาย] Our Family Wedding (2010)
Do you remember the 21 st night of September?เห็ดชิตาเกะโตขึ้นมาจากขอนไม้ โอ้! งั้นพวกมันก็โตมาจากขอนไม้น่ะสิ Our Family Wedding (2010)
I love you. Ba de ya Dancing in Septemberแล้วเจาะรูสำหรับเห็ดชิตาเกะ Our Family Wedding (2010)
Now December found the love that we shared in Septemberนี้เป็นการแข่งขันครั้งใหญ่ Our Family Wedding (2010)
Ba de ya Dancing in September[กลับมาด้วยความปลอดภัย] Our Family Wedding (2010)
LISTS: That's September Jones.นั่น Jones กันยายน. Death Race 2 (2010)
On September the 11th, when the terrorists struck,ในเหตุการณ์ 11 กันยา ตอนผู้ก่อการร้ายโจมตี Jacksonville (2010)
By September of 1942, the Marines had been left to fight the battle for Guadalcanal alone.ในเดือนกันยายน 1942 กองกำลังนาวิกโยธิน ถูกปล่อยให้สู้รบ ที่ กัวดาลคานาล เพียงลำพัง.. Basilone (2010)
September 16th, 1944--วันที่ 16 กันยายน 1944.. Peleliu Airfield (2010)
September 18th, 1944--วันที่ 18 กันยายน 1944.. Peleliu Hills (2010)
And then jake wusman, abducted September 29จากนั้น เจค วุสแมน ถูกจับไป 29 กันยายน Mosley Lane (2010)
♪ Hawaii Five-O 1x17 ♪ Pilot Original Air Date on September 20, 2010 == sync, corrected by elderman ==HAWAII FIVE O S01E01 [pilot] Pilot (2010)
- I'll see you in september, okay?เจอกันเดือนกันยา, โอเคมั้ย? Last Tango, Then Paris (2010)
Family Guy 9x01 -And Then There Were Fewer - Original Air Date on September 26, 2010Family Guy 9x01 And Then There Were Fewer Original Air Date on September 26, 2010 And Then There Were Fewer (2010)
♪ Do you remember ♪ ♪ The 21st night of September?Do you remember พระเจ้า Love was changing the minds of pretenders Chuck Versus the Living Dead (2010)
♪ Dancing in September... ♪Dancing in September... Chuck Versus the Living Dead (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
septemberBy September I will have known her for a whole year.
septemberBy September the burst in spending seemed to be tapering off.
septemberDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
septemberHe got into this school in September last year.
septemberHe was eager to return to school in September.
septemberI am no less anxious to school in September.
septemberI'll be sixteen in September.
septemberIn September, there are just a few people here and there on the beach.
septemberIt's already September; however, it is very hot.
septemberI will see you on next Tuesday, that is to say, the 10th of September.
septemberJudy was born on the morning of September 5.
septemberSchool reopens in September.
septemberSchool starts in September in Europe.
septemberScotland can be very warm in September.
septemberShe had a happy marriage with a teacher in September.
septemberThe date on the calendar was September 23, 1964.
septemberThe dry spell continued into September.
septemberTheir assignments were handed in on September 1st.
septemberThere are lots of jellyfish in the ocean in September.
septemberThey stayed in Rome till September.
septemberWe will be studying at the University of San Francisco in September.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กันยายน[N] September, Syn. เดือนกันยายน, Example: เดือนกันยายนฝนยังตกบ้างประปราย, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 9 ตามสุริยคติ มี 30 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันยา[n.] (kanyā) EN: September   FR: septembre [m]
กันยายน[n.] (kanyāyon) EN: September   FR: septembre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPTEMBER    S EH0 P T EH1 M B ER0
SEPTEMBER'S    S EH0 P T EH1 M B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
September    (n) (s e1 p t e1 m b @ r)
Septembers    (n) (s e1 p t e1 m b @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
九月[くがつ, kugatsu] Thai: เดือนกันยายน English: September

German-Thai: Longdo Dictionary
September(n) |der| เดือนกันยายน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
September {m}September [Add to Longdo]
der Stand vom 21. Septemberas of September 21st [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
セプテンバー[, seputenba-] (n) September [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]
九月(P);9月(P)[くがつ, kugatsu] (n-adv) September; (P) [Add to Longdo]
敬老の日[けいろうのひ, keirounohi] (n) Respect-for-the-Aged Day Holiday (third Monday in September) [Add to Longdo]
子規忌[しきき, shikiki] (n) anniversary of Shiki Masaoka's death (September 19th) [Add to Longdo]
秋場所;あき場所[あきばしょ, akibasho] (n) autumn (fall) (September) sumo tournament, held in Tokyo [Add to Longdo]
防災の日[ぼうさいのひ, bousainohi] (n) Disaster Preparedness Day (September 1st) [Add to Longdo]
[いぬ, inu] (n) eleventh sign of Chinese zodiac (The Dog, 7pm-9pm, west-northwest, September) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变 [Add to Longdo]
九月[jiǔ yuè, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ, ] ninth month; September [Add to Longdo]
九月份[jiǔ yuè fèn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] September; ninth month [Add to Longdo]
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, / ] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria [Add to Longdo]
国耻[guó chǐ, ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, / ] national humiliation, refers to Japanese incursions into China in the 1930s and 40s, and more especially to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria [Add to Longdo]
柳条沟事变[liǔ tiáo gōu shì biàn, ㄌㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄍㄡ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as 9-18 incident 九一八事变 [Add to Longdo]
清明节[Qīng míng jié, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Qingming (Pure brightness or tomb-sweeping) festival, beginning of April in China, September in Japan, 3 day long celebration for the dead [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] to extend; to state; to explain; surname Shen; 9th earthly branch: 3-5 p.m., 7th solar month (7th August-7th September), year of the Monkey [Add to Longdo]
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September [Add to Longdo]
秋分[Qiū fēn, ㄑㄧㄡ ㄈㄣ, ] Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd September-7th October [Add to Longdo]
处暑[Chǔ shǔ, ㄔㄨˇ ㄕㄨˇ, / ] Chushu or End of Heat, 14th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd August-7th September [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] 10th earthly branch: 5-7 p.m., 8th solar month (8th September-7th October), year of the Cock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top