ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal houses

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal houses-, *royal houses*, royal house
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา royal houses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *royal houses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bureau of the Royal Household[N] สำนักพระราชวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Royal Householdสำนักพระราชวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Royal housesราชสกุลวงศ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the Royal House of Hanover had the wheel, sir.มีล้อครับ Help! (1965)
Hello, Royal House restaurant.สวัสดีค่ะ ร้านอาหารบ้านราชวงศ์ Gangster High (2006)
You'll be awarded a position in the royal household.เจ้าจะได้เข้ามาอยู่ในพระราชวัง The Dragon's Call (2008)
A position in the royal household.ตำแหน่งข้ารับใช้ในวังหลวง The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Hello, Royal House restaurant.Royal House Restaurant. Gangster High (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พว.[N] Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง
ราชวงศ์[N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
สำนักพระราชวัง[N] Bureau of the Royal Household, Syn. พว.
ปรัศว์[N] flanking royal houses, See also: two wing-rooms of a palace, Example: มีการพบซอสามสายโบราณบนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านปรัศว์ทิศตะวันออก, Thai definition: เรียกเรือนหลวงซึ่งอยู่ขนานทั้ง 2 ข้างของเรือนหลวงหรือพระที่นั่งที่เป็นประธาน
มณเฑียร[N] palace, See also: royal house, Syn. มนทิร, มนเทียร, มันทิร, วัง, มณฑิร, มันทิราลัย, เรือนหลวง, Example: ทหารเปิดโขลนทวารเข้าไปในพระราชมณเฑียรสถานเพื่อลักทรัพย์สิน, Thai definition: ที่อยู่ของกษัตริย์, Notes: (สันสกฤต), (โบราณ)
มนเทียร[N] palace, See also: royal house, Syn. มนทิร, มณเฑียร, มันทิร, วัง, เรือนหลวง, Count unit: วัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มนเทียรบาล[N] governor of royal family in the palace, See also: Royal Household Department official, Syn. มณเฑียรบาล, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในพระราชฐาน
มนเทียรบาล[N] administration of the royal household, See also: royal prescript, royal family law, Example: การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช 2467, Thai definition: การปกครองภายในพระราชฐาน
กิดาหยัน[N] royal pages, See also: officer of a royal household, Syn. มหาดเล็ก, Example: เขาได้รับตำแหน่งเป็นกิดาหยันในวัง, Notes: (ชวา)
มณเฑียรบาล[N] administration of the royal household, See also: administration of the royal residence, Thai definition: การปกครองภายในพระราชฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra wong) EN: scion of a royal house   FR: descendance royale [f]
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler   
กฎมนเทียรบาล[n.] (kotmonthīenbān) EN: royal family law ; palace law governing the members of the Royal Household   
มณเฑียร[X] (monthīen) EN: palace ; royal house   FR: palais royal [m]
มณเฑียรบาล[n.] (monthīenbān) EN: administration of the royal household ; administration of the royal residence   
ราชวงศ์[n.] (rātchawong) EN: dynasty ; royal house   FR: dynastie [f] ; famille royale [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王室[wáng shì, ㄨㄤˊ ㄕˋ, ] Royal family; Royal household; the Throne; the King, #14,813 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Königshaus {n}royal house; royal dynasty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top