ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal court

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal court-, *royal court*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Royal Courtราชสำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm to be amongst the royal court tomorrow when the prince breaks the news in a press conference about how it became clear you were only ever after his title.เพราะฉันต้องอยู่ที่วังพรุ่งนี้ ตอนที่เจ้าชายแถลงข่าวให้สื่อมวลชน เรื่องที่มาที่ไปเกี่ยวกับที่เธอทำทุกอย่างเพราะตำแหน่งของท่านเท่านั้น The Princess Dowry (2012)
If she approves, all you have to do is impress the royal court tomorrow.ถ้าเสด็จแม่อนุญาต ทุกสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำให้ท่านประทับใจในงานพรุ่งนี้ให้ได้ The Princesses and the Frog (2011)
The royal court feels I should be married before taking my rightful place as Albert's heir.ตามกฏของราชวงศ์แล้วฉันควรจะแต่งงานแล้ว ก่อนที่ฉันจะได้รับทรัพย์สินเหมือนอย่างทายาทของอัลเบิร์ท อะไรนะ? The Princesses and the Frog (2011)
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร Portrait of a Beauty (2008)
My father and the entire royal court think I'm a coward.พ่อของข้าแล้วก็คณะลูกขุนทั้งหมด คิดว่าข้าเป็นคนขี้ขลาด Valiant (2008)
What is the BuYeo Royal Court like right now?ราชสำนักของพูยอตอนนี้เหมือนอะไร Episode #1.42 (2006)
The royal court wants something more specific.เบื้องบนมีคำสั่งเจาะจงมา Shadowless Sword (2005)
The royal court wants Balhae's royal family to cooperate.คราวนี้เจ้าจะฆ่าองค์ชายอีกรึเปล่า เบื้องบนต้องการให้ เชื้อสายราชวงศ์ยอมร่วมมือ Shadowless Sword (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชสำนัก[N] royal court, See also: royal palace, Example: พระเจ้าอนุวงศ์เป็นกษัตริย์ลาวที่มีความใกล้ชิดกับราชสำนักไทยในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
宮廷[きゅうてい, kyuutei] (n,adj-no) imperial court; royal court; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 royal court
   n 1: the family and retinue of a sovereign or prince [syn:
      {court}, {royal court}]
   2: the sovereign and his advisers who are the governing power of
     a state [syn: {court}, {royal court}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top