ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

row houses

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -row houses-, *row houses*, row house
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา row houses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *row houses*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Row housesบ้านแถว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boo! And my lord, yes, of course I can get you front row house seats to /The Lion King.โอ้ใต้เท้า ข้าจองที่นั่งแถวหน้าชม the lion king ให้ท่านได้อย่างแน่นอน Bedtime Stories (2008)
A row house in Dupont Circle. Wow.ห้องแถวในดูปองท์ ว้าว Divining Rod (2012)
The abandoned Woodrue grow house.ที่โรงเพราะปลูกร้าง Woodrue Flash of Two Worlds (2015)
The photograph is of a door to a row house in Back Bay, where you have been keeping time with a young man of Mexican descent.รูปถ่ายประตูหนึ่งของตึกแถวในแบ็คเบย์... ที่คุณชอบใช้เวลาขลุกอยู่กับ หนุ่มน้อยเชื้อสายเม็กซิกัน Live by Night (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องแถว[N] row house, Syn. เรือนแถว, ตึกแถว, Example: ห้องพักคนงานเป็นห้องแถวอยู่ด้านหลังของบ้านนายจ้าง, Count unit: ห้อง, แถว, Thai definition: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องแถว[n.] (hǿngthaēo) EN: shophouse ; row house   
เรือนแถว[n. exp.] (reūoen thaēo) EN: row house   

Japanese-English: EDICT Dictionary
長屋(P);長家[ながや, nagaya] (n) tenement house; row house; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top