หรือคุณหมายถึง rafäl?
Search result for

rafael

(15 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rafael-, *rafael*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For young Rafael Cordova, it was the beginning of the longest day of his life.สำหรับเจ้าหนุ่มราเฟล โคโดวา มันเป็นแค่การเริ่มต้น ของวันที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขา Shake and Fingerpop (2009)
Rafael first ran with the Pamplona bulls the week after he turned 18, following in the footsteps of his two older brothers, and had run five consecutive runs without a scratch.การวิ่งครั้งแรก กับกระทิงพัมโพลนา อาทิตย์เดียวหลังจากที่เขาอายุเข้า 18 Shake and Fingerpop (2009)
Well, looks like it works. transcript by Rafael UPD resync by muter/ Paging Dr. Stateman.ดีล่ะ,ดูเหมือนว่ามันจะใช้งานได้ ประกาศ ด๊อกเตอร์ สเตทแมน ด๊อกเตอร์ สเตทแมน,กรุณา... ดูนี่สิ The Devil You Know (2010)
Rafael Acosta.ราฟาเอล อาคอสต้า C.O.D. (2012)
Rafael Acosta? Of course.ราฟาเอล อาคอสต้า ใช่แล้ว C.O.D. (2012)
Rafael Cortes?ราฟาเอล คอเตส Smoke Alarm (2013)
Rafael Cortes.ราฟาเอล คอเตส Happy Endings (2013)
Rafael, I need your help.ราฟาเอง ฉันต้องการให้คุณช่วย Happy Endings (2013)
This is my partner Rafael.นี่พาร์ทเนอร์ฉัน ราฟาเอล Happy Endings (2013)
And Rafael here has the bait.และราฟาเอลมีเหยื่อล่อ Happy Endings (2013)
You understand English, Rafael?เข้าใจภาษาอังกฤษไหม ราฟาเอล? Happy Endings (2013)
This is Rafael Cortes of the policia federal.นี่ราฟาเอล คอร์เตส กรมตำรวจเม็กซิโก Pawn (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราฟาเอล นาดาล[n. prop.] (Rāfāēl Nādāl) EN: Rafael Nadal   FR: Rafael Nadal

CMU English Pronouncing Dictionary
RAFAEL    R AA2 F AY0 EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rafael    (n) (r a f ai1 l)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top