ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repossessions

R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repossessions-, *repossessions*, repossession
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา repossessions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *repossessions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repossession[N] การครอบครองทรัพย์สิน

English-Thai: Nontri Dictionary
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repossessionการกลับเข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a repossession.ผมมาจากหน่วยยึดทรัพย์สิน We All Deserve to Die (2010)
Think of it as repossession.เอาล้ะ In Time (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยึดคืน[n. exp.] (kān yeut kheūn) EN: repossession   

CMU English Pronouncing Dictionary
REPOSSESSION    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N
REPOSSESSIONS    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prepossession    (n) prˌiːpəzˈɛʃən (p r ii2 p @ z e1 sh @ n)
prepossessions    (n) prˌiːpəzˈɛʃənz (p r ii2 p @ z e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Voreingenommenheit {f}prepossession [Add to Longdo]
Wiedernehmen {n}repossession [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top