ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

publikum

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publikum-, *publikum*
German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
Publikum(n) |das, nur Sing.| ผู้ชม,ผู้ดู

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Publikum {n}audience [Add to Longdo]
Publikum {n} | vor den Augen des Publikumsthe public | in sight of the public [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Publikum /puːbliːkum/ 
   audience; the public

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top