Search result for

parallel proc [...] c computers))

(1 entries)
(0.1786 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parallel proc [...] c computers))-, *parallel proc [...] c computers))*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parallel processing (Electronic computers))การประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

parallel ( P EH1 R AH0 L EH2 L) processing ( P R AA1 S EH0 S IH0 NG) (electronic ( AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K) computers ( K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z)))

 


  

 
parallel
 • ขนาน[Lex2]
 • คล้ายกัน[Lex2]
 • (วงจรไฟฟ้า) ขนาน[Lex2]
 • ความตรงกัน: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน [Lex2]
 • การเปรียบเทียบ[Lex2]
 • เส้นขนาน[Lex2]
 • สิ่งที่ขนานกัน[Lex2]
 • ทำให้คล้ายกัน: ทำให้เหมือนกัน [Lex2]
 • ทำให้ขนาน[Lex2]
 • เปรียบเทียบ[Lex2]
 • (แพ\'ระเลล) adj. ขนาน,เสมอ vt. เทียบเท่า [Hope]
 • (adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน [Nontri]
 • (n) เส้นขนาน,การเปรียบเทียบ [Nontri]
 • (vt) เสมอกัน,เปรียบเทียบ [Nontri]
 • /P EH1 R AH0 L EH2 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
processing
 • การดำเนินการ: การจัดการ [Lex2]
 • การดำเนินการ: ช่วงดำเนินการ [Lex2]
 • กำลังดำเนินการ [LongdoEN]
 • /P R AA1 S EH0 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
  [process]
 • แนวทางปฏิบัติ: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน [Lex2]
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น [Lex2]
 • ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)[Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือปฏิบัติ [Lex2]
 • (โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป, [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี [Nontri]
 • /P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
electronic
 • เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์: เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [Lex2]
 • adj. เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ [Hope]
 • /AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
computers
 • /K AH0 M P Y UW1 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [computer]
 • คอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ผู้คำนวณ[Lex2]
 • คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย) [LongdoEN]
 • (คัมพิว\'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์ [Hope]
 • (n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ [Nontri]
 • /K AH0 M P Y UW1 T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar FRENCH words suggested by aspell:
parallèle, parallèles procession, processif, pressing, processions, processifs, processive, pressings, processionna, processionne électron, électronique, électronisa, électronise, électronisé, électrons, électroniques, électronisai, électronisas, électroniser, électronises, électronisés computera, computeras, computées, computer, computes, computés, computerai, compteurs, compute, computerais, computé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top