ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

olympics

OW0 L IH1 M P IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -olympics-, *olympics*, olympic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Olympics(n) การแข่งกีฬาโอลิมปิก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Olympicsการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Olympics are next year. The postwar period is over.โอลิมปิคในปีหน้า หลังจากภาวะสงครามได้จบไปแล้ว Akira (1988)
That's about2 km south of the Olympics construction site in the old city.ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศใต้ของ ที่ตั้งการก่อสร้างโอลิมปิกในเมืองเก่า Akira (1988)
Come on, child. You have an Olympics to get to.เธอต้องไปโอลิมปิกนะ Cool Runnings (1993)
Time. You don't have any. The Olympics are in three months.เวลา นายก็ไม่มี โอลิมปิกจะเริ่มใน 3 เดือน Cool Runnings (1993)
Now, for two of you lucky people, our trip to the Olympics starts right now.ร่วมไปโอลิมปิกกับเรา เราจะเริ่มกันเลย Cool Runnings (1993)
If it wasn't for you, rich boy, I'd be in the Olympics right now.ถ้าไม่ใช่แก ไอ้คุณหนู ฉันได้ไปโอลิมปิกแล้ว Cool Runnings (1993)
'Go to Olympics Fight for Jamaica"# ไปโอลิมปิก สู้เพื่อจาไมก้า # Cool Runnings (1993)
And after I, Yul Brenner, win the Olympics and become famous,หลังจากฉัน ยูล เบรนเนอร์ ชนะโอลิมปิก และมีชื่อเสียง Cool Runnings (1993)
That's what the Olympics are about.นั่นคือวัตถุประสงค์ของโอลิมปิก Cool Runnings (1993)
This is the Olympics here. It's no stupid pushcart derby.นี่คือโอลิมปิก นี่ไม่ใช่แข่งรถเข็นโง่ ๆ Cool Runnings (1993)
"I declare the Games in Berlin at the celebration of the first Olympics of the New Era as opened. "ฉันประกาศเกมส์ในเบอร์ลิน ในงานฉลอง ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกครั้งแรกของยุคใหม่ Contact (1997)
The broadcast of the '36 Olympics was the first TV transmission that went into space.การออกอากาศของการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิก '36 ก็ส่งโทรทัศน์เป็นครั้งแรก Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
olympicsAll participants made that great effort in the Olympics.
olympicsDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
olympicsHe couldn't remember his dreams of the Olympics.
olympicsHow many times has Japan hosted the Olympics?
olympicsJapan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.
olympicsSpain is the host country for the Olympics in 1992.
olympicsSwimming will be the main event of the next Olympics.
olympicsThe most important thing in the Olympics is not to win but to participate.
olympicsThe vision of the Olympics had kept him going.
olympicsThose two runners were head to head right up till the finals in the Olympics.
olympicsWhat are the origins of the Olympics?

CMU English Pronouncing Dictionary
OLYMPICS OW0 L IH1 M P IH0 K S
OLYMPICS' OW0 L IH1 M P IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Olympics (n) ˈəlˈɪmpɪks (@1 l i1 m p i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビリンピック[abirinpikku] (n) ability Olympics (wasei [Add to Longdo]
オリンピック[orinpikku] (n) Olympics; (P) [Add to Longdo]
オリンピック大会[オリンピックたいかい, orinpikku taikai] (n) Olympic Games; Olympics [Add to Longdo]
スパルタキアード[suparutakia-do] (n) Spartacus Games (Socialist Olympics) (rus [Add to Longdo]
スペシャルオリンピックス[supesharuorinpikkusu] (n) Special Olympics [Add to Longdo]
プレオリンプック;プレオリンピック[pureorinpukku ; pureorinpikku] (n) pre-Olympic (trials); pre-Olympics [Add to Longdo]
夏季オリンピック[かきオリンピック, kaki orinpikku] (n) Summer Olympics [Add to Longdo]
技能オリンピック[ぎのうオリンピック, ginou orinpikku] (n) (See 国際技能競技大会) Skill Olympics; WorldSkills Competition [Add to Longdo]
近代オリンピック[きんだいオリンピック, kindai orinpikku] (n) modern Olympics [Add to Longdo]
古代オリンピック[こだいオリンピック, kodai orinpikku] (n) ancient Olympics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Olympic games \O*lym"pic games\, or Olympics \O*lym"pics\
   A modified revival of the ancient Olympian games, consisting
   of international athletic games, races, etc., now held once
   in four years, the first having been at Athens in 1896.
 
   Note: There are now two sets of modern Olympic games, the
      summer games and the winter games. Both had been held
      every four years, in the same year, but in 1998 for the
      first time the winter games began to be held two years
      after the summer games, though each series is still
      held only once every four years. The number and types
      of sports contests held at the olympics has greatly
      expanded from the original number.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Olympics
   n 1: the modern revival of the ancient games held once every 4
      years in a selected country [syn: {Olympic Games},
      {Olympics}, {Olympiad}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top