ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nijmegen

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nijmegen-, *nijmegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nijmegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nijmegen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Dutch police caught up with you between Arnhem and Nijmegen.Die holländische Polizei hat Sie... zwischen Arnhem und Nijmegen angehalten. The Rite (1969)
So Gerrit found her a condo in Nijmegen in Holland, and Gerrit had a friend, a doctor, that he brought to Nina's place, and the doctor examined her and asked her questions, and he prescribed a medicationGerrit besorgte ihr eine Wohnung in Nijmegen in Holland und er hatte einen Freund, der war Arzt, den brachte er mit zu Nina. Der Arzt untersuchte sie und stellte ihr Fragen und er verschrieb ihr ein Medikament, das ziemlich neu war, es hieß Trilafon. What Happened, Miss Simone? (2015)
It wasn't till I was in my 20s and I went to visit her in Nijmegen, that's when I learned the term "manic-depressive" and "bipolar"Ich war schon über 20, als ich sie in Nijmegen besuchte. Da hörte ich zum ersten Mal die Ausdrücke "manisch-depressiv" und "bipolar". What Happened, Miss Simone? (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nijmegen    (n) nˈaɪmɛɪgn (n ai1 m ei g n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Nijmegen
      n 1: an industrial city in the eastern Netherlands

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top