ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ministerpräsident

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ministerpräsident-, *ministerpräsident*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ministerpräsident { m } [ pol. ]prime minister [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Imre Nagy, the premier, had set up his provisional government.Der Ministerpräsident Imre Nagy hatte seine Regierung eingesetzt. The Forgotten Faces (1961)
During a 7th century coup d'etat a prince killed the prime ministerDie Japaner hatten ihre Wurzeln in Korea! Während eines Putschs im 7. Jahrhundert tötete ein Prinz den Ministerpräsidenten. Sing a Song of Sex (1967)
"A foreigner killed the prime minister I am devastated", lch bin am Boden zerstört. Ein Ausländer hat den Ministerpräsidenten getötet." Sing a Song of Sex (1967)
I am devastated"Ein Ausländer hat den Ministerpräsidenten getötet." Sing a Song of Sex (1967)
What did "A Korean killed the prime minister" mean?, Ein Ausländer hat den Ministerpräsidenten getötet." Sing a Song of Sex (1967)
He had numerous ministries.Er wäre fast Ministerpräsident geworden. Cop or Hood (1979)
at 8 o'clock the France prime minister reception at his Embassy.Acht Uhr Empfang beim französischen Ministerpräsidenten in seiner Botschaft. The Economy Drive (1980)
"Directly to the president of the council.""Dem Ministerpräsidenten persönlich." The Lady Banker (1980)
Compliments, Mr. President of the Council.Guten Tag, Herr Ministerpräsident. The Lady Banker (1980)
Mr. Premier, members of the High Commission, this is... the basic issue... will the country be a police state or a democracy?Herr Ministerpräsident, die hohe Kommission, es ist eine grundlegende Sache, ob das staatliche System polizeilich oder demokratisch sein wird. Man of Iron (1981)
Mr. Premier...Herr Ministerpräsident... Man of Iron (1981)
Good evening. The Prime Minister invites you to his box.Guten Abend, der Ministerpräsident lässt Sie in seine Loge bitten. Mephisto (1981)
The Prime Minister sent for me.Der Ministerpräsident wollte unbedingt mit mir sprechen. Mephisto (1981)
I'd like to r equest, Prime Minister that she'd be allowed to leave Germany unharmed.Ich möchte Sie bitten, Herr Ministerpräsident. Dass sie ungeschoren aus Deutschland ausreisen kann. Mephisto (1981)
Call the Prime Minister and connect me with him.Rufen Sie den Ministerpräsidenten an und verbinden Sie mich mit ihm. Mephisto (1981)
- Hello. - Do come in.Ja, ich möchte gern mit dem Herrn Ministerpräsidenten sprechen. Mephisto (1981)
Mr. Prime Minister, Madam, ladies and gentlemen.Herr Ministerpräsident, gnädige Frau, meine Damen und Herren. Mephisto (1981)
The Prime Minister wishes to speak to you outside, in his car.Der Herr Ministerpräsident möchte Sie sprechen. Er erwartet Sie draußen im Wagen. Mephisto (1981)
When the Prime Minister was assassinated, a Federation research team was on the planet.Als der Ministerpräsident ermordet wurde, war ein Forschungsteam der Föderation dort. Frame of Mind (1993)
Swedish PM or something... Sm?Nee, der war schwedischer oder finnischer Ministerpräsident, oder irgend sowas. 23 (1998)
Two members of the Prime Minister's office have been accused... of selling information to property speculators.Zwei Mitarbeiter des Ministerpräsidenten sind der Korruption angeklagt. Sunshine (1999)
I've just telephoned the Prime Minister. He's ecstatic.Der Ministerpräsident ist begeistert. Sunshine (1999)
That's correct.Herr Ministerpräsident! Geben Sie uns bitte eine kurze Stellungnahme! Godzilla vs. Megaguirus (2000)
Godzilla had been attacking the country to feed off the radioactivity created by the nuclear power plants.Wollen Sie tatsächlich den Ausstieg aus der Atomenergie? Gerade eben hat der Ministerpräsident entschieden! Bedeutet das für immer den Verzicht auf Atomkraft? Godzilla vs. Megaguirus (2000)
Yes.Herr Ministerpräsident! Godzilla vs. Megaguirus (2000)
The project was known only to a select few within the government, and was supervised in person by the chief of the anti-Godzilla unit attached to the defense agency.Anfang nächster Woche wird ein Untersuchungsausschuss gebildet, vor den Ministerpräsident Hamada und der Vorsitzende der Anti-G-Spezialeinheit Sugiura geladen sind. Beide sollen die Anweisung für die Fortsetzung der Entwicklung gegeben haben. Godzilla vs. Megaguirus (2000)
Premier Tsuge identified the giant monster as another Godzilla. The first one raided us in 1954.Ministerpräsidentin Tsuge gab bekannt, dass es sich bei der Kreatur vermutlich um Godzilla oder ein ähnliches Wesen handelt, das schon 1954 unserem Land enormen Schaden zugefügt hat. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Prime Minister's Officer"Residenz des Ministerpräsidenten" Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Prime Minister Machiko Tsuge"Ministerpräsidentin Machiko Tsuge" Nicht zu glauben, dass ein zweiter Godzilla existiert. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
New Prime Minister's Office"Residenz des neuen Ministerpräsidenten." Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
The nation needs strong leadership.Ab jetzt wird es auf eine starke Führung ankommen, Herr Ministerpräsident. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Kiryu is under the control of the AMF Chief of Staff."Kiriu Typ 3 Kommando-Zentrale" Auf Anweisung von Ministerpräsident Igarashi steht Kiriu unter dem Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Prime Minister's Office"Residenz des Ministerpräsidenten" Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
The Prime Minister gave the okay!Stabchef, der Ministerpräsident hat sich dafür entschieden! Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
You want me to freeze the project?Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie, dass wir das Projekt "Kiriu" einstellen? "Ministerpräsident Hayato Igarashi" Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
Somebody told me your uncle went to see the prime minister to try and stop the Mecha G project.Ich habe auch gehört, dass dein Onkel den Ministerpräsidenten besucht hat, um das Kiriu-Projekt zu stoppen. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
The prime minister has ordered us to be on standby.Der Ministerpräsident möchte, dass wir erstmal in Wartestellung gehen. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
-Was the Prime Minister informed?(Rosin) Weiß der Ministerpräsident davon? The Threat (2004)
We have the Prime Minister's full confidence that nothing will happen.Der Ministerpräsident vertraut uns, dass nichts passiert. The Threat (2004)
Can we print that? If Bruun dies, Kjeldsen takes over and becomes our first woman Prime Minister.Stirbt Bruun, wird sie vielleicht die erste Ministerpräsidentin des Landes. King's Game (2004)
Dreier wants to be Prime Minister, and that's always been his goalDreier wollte von Anfang an Ministerpräsident werden. King's Game (2004)
People ought to know their future Prime Minister.Die Leute müssen wissen, wen sie da als Ministerpräsidenten wählen. King's Game (2004)
Dreier wants to be Prime Minister.Dreier möchte Ministerpräsident werden. King's Game (2004)
Dreier wants to be Prime Minister.- Dreier will Ministerpräsident werden. King's Game (2004)
Lone Kjeldsen as Prime Minister.Lone Kjeldsen als Ministerpräsidentin? King's Game (2004)
- Once he's Premier, it'll be too late.Ist er erst einmal Ministerpräsident, ist es zu spät. King's Game (2004)
He just wants to be Prime Minister.Er will bloß Ministerpräsident werden. King's Game (2004)
The chief of the Mossad, two generals... and the Prime Minister.Der Chef vom Mossad, 2 Generäle und die Ministerpräsidentin. Munich (2005)
They were kidnapped while guarding our Prime Minister.Sie wurden entführt, als sie unsere Ministerpräsidentin bewachten. Beyond the Gates (2005)
The detachment of 10 soldiers were protecting the prime minister.Zehn Soldaten bewachten die Ministerpräsidentin. Beyond the Gates (2005)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ministerpräsident /miːnistrprɛziːdɛnt/ 
   prime minister

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top