ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mannschaft

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mannschaft-, *mannschaft*
German-Thai: Longdo Dictionary
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mannschaft {f} | Mannschaften {pl}team | teams [Add to Longdo]
Mannschaft {f}; Besatzung {f}; Crew {f} | Mannschaften {pl}; Besatzungen {pl}; Crews {pl}crew | crews [Add to Longdo]
Mannschaft {f}workmanship [Add to Longdo]
Mannschaftsaufstellung {f}team selection; line-up [Add to Longdo]
Mannschaftsführer {m}; Mannschaftskapitän {m} | Mannschaftsführer {pl}teamster; captain | teamsters [Add to Longdo]
Mannschaftsgeist {m}team spirit [Add to Longdo]
Mannschaftskamerad {m}; Mannschaftskameradin {f}teammate [Add to Longdo]
Mannschaftspiel {n} [sport]team game [Add to Longdo]
Mannschaftssport {m}team sport [Add to Longdo]
Mannschaftstransporter {m}personnel carrier [Add to Longdo]
Mannschaftswagen {m}personnel carrier; police van [Add to Longdo]
Mannschaftswertung {f}team classification [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主将[しゅしょう, shushou] Mannschaftskapitaen, Spielfuehrer [Add to Longdo]
船員[せんいん, sen'in] Mannschaft, Seemann, Matrose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Mannschaft /manʃaft/ 
   crew; team; workmanship

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top