ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

m2

EH1 M T UW1   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -m2-, *m2*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then there's the Haval M2 which is...จากนั้นก็เป็นรถฮาเวล เอ็ม2 ซึ่ง Episode #18.2 (2012)
If we're honest, the M2 and the J7 aren't much good.ให้พูดจริงๆ เอ็ม2 และเจ7 เป็นรถที่ดีไม่พอ Episode #18.2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม.๒ = ม.2[n. exp.] (mø. søng) EN: M2   FR: M2 (deuxième année d'enseignement secondaire)

CMU English Pronouncing Dictionary
M2    EH1 M T UW1

Japanese-English: EDICT Dictionary
コムツー[, komutsu-] (n) {comp} COM2 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コムツー[こむつー, komutsu-] COM2 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 M2 \M2\ n.
   A measure of the money supply broader than M1 but narrower
   than M3, comprising M1 plus net time deposits (other than
   large certificates of deposit).
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 M2
   n 1: a measure of the money supply; M1 plus net time deposits
      (other than large certificates of deposit)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top