ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incubation period

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incubation period-, *incubation period*, incubation perio
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incubation periodระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incubation Periodระยะฟักตัวของโรค, ระยะฟักตัว, เวลาในการเพิ่มจำนวนจนเห็นโคโลนี, ระยะฟักตัวของเชื้อโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The incubation period is approximately four to six hours.Tช่วงเวลาการฟักเชื้อ ประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง What Remains (2011)
That's okay. The incubation period is less than that.ไม่น่าจะเป็นไร/N เพราะระยะฟักตัวนั้นมันสั้นกว่านั้น Contagion (2011)
If the results come back positive, the incubation period is five to ten years.ถ้าผลออกมาเป็นบวก เชื้อจะใช้เวลาเพาะตัวประมาณห้าถึงสิบปี Confessions (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระยะฟักตัว[n. exp.] (raya fak tūa) EN: incubation period   FR: période d'incubation [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜伏期[せんぷくき, senpukuki] (n) incubation period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  incubation period
      n 1: the period between infection and the appearance of symptoms
           of the disease

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top