ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

highlighting

HH AY1 L AY2 T IH0 NG   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highlighting-, *highlighting*, highlight
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
highlightingการเน้นให้เด่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I also took the liberty of highlighting some special ed classes for you-- maybe you could find some recruits-- because I'm not sure there's anybody else who's going to want to swim over to your Island of Misfit Toys.ฉันไฮไลต์ชื่อเด็กพิการไว้ให้ เผื่อนายอยากหาคนเพิ่ม เพราะฉันไม่แน่ใจ ว่าคนปกติ อยากจะเข้าชมรม รวมตัวประหลาด ของนาย Showmance (2009)
Pardon me for highlighting their crippling and dangerous empathetic response with "sarcasm."ขอโทษด้วยที่เน้น เรื่องปฏิกิริยาอันตรายของพวกเขาที่มีต่อคนอื่น ด้วยการประชด Mommy Dearest (2011)
I have contacted Kitty Dukakis, who will be the guest speaker at an assembly where your Glee Club will perform a song highlighting the dangers of teenage drinking.ผมติดต่อคิทตี้ ดูกาคิส คนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญ ในการประชุมนักเรียน และพวกคุณชมรมกลีคลับก็จะแสดงเพลงที่ Blame It on the Alcohol (2011)
I took the liberty of choosing a song to show off my vocal bombasity while at the same time highlighting your mousy softness.ฉันใช้สิทธิ์เรื่องอิสรภาพในการเลือก เพลงที่จะแสดง พลังเสียงดินระเบิดของฉันขณะที่ ไฮไลท์เสียงนิ่มน่ารำคาญของเธอ Dynamic Duets (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highlightingSpoilers ahead! If you don't mind that then read after highlighting (colour inverting).

CMU English Pronouncing Dictionary
HIGHLIGHTING HH AY1 L AY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highlighting (v) hˈaɪlaɪtɪŋ (h ai1 l ai t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] (n,vs) {comp} highlighting [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] (n) {comp} highlighting filter [Add to Longdo]
顕示性[けんじせい, kenjisei] (n) {comp} highlighting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
顕示性[けんじせい, kenjisei] highlighting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  highlighting
      n 1: an area of lightness in a picture [syn: {highlight},
           {highlighting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top