Search result for

gene mapping

(2 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gene mapping-, *gene mapping*, gene mapp
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gene Mappingการทำแผนที่ยีน [การแพทย์]
Gene Mapping, Humanแผนที่ยีนของคน [การแพทย์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

gene ( JH IY1 N) mapping ( M AE1 P IH0 NG)

 


  

 
gene
 • ยีน: ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม [Lex2]
 • (จีน) n. พันธุ์,ยีน,หน่วยทางพันธุกรรมในโครโมโซม [Hope]
 • (n) ยีน,เซลล์สืบพันธุ์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรม [Nontri]
 • /JH IY1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
mapping
 • การทำแผนที่[Lex2]
 • /M AE1 P IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [map]
 • แผนที่[Lex2]
 • ทำแผนที่: วาดแผนที่, ร่างแผนที่ [Lex2]
 • (แมพ) n. แผนที่,กะ,ใบหน้า (คำสแลง) vt. ทำแผนที่ ###SW. mappable adj. [Hope]
 • (n) แผนที่,กระ,ใบหน้า [Nontri]
 • (vt) กะแผนการ,ทำแผนที่,วางแผน [Nontri]
 • /M AE1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Gene, Genen, Genie, Genre, gerne, gebe, Gen, gen, Gele, Genf, Gens, Vene, gehe, jene, Genesen, genesen, geniest happig, pappig, Camping

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gène, gêne, gêné, genet, genêt, gènes, gêner, gênes, gênés, génie, gênez, gênée, glène, grené, grène, genre, René, cène, gelé, gèle, gère, géré, gêna, mené, mène, néné, pêne, rené, rêne, séné, gens, gent camping, campings, m'abîma, m'abîme, m'abîmai, m'abîmas, m'abîmer, m'abîmes, n'abîma, n'abîme

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top