ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geburtstagskuchen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geburtstagskuchen-, *geburtstagskuchen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Geburtstagskuchen(n) |der, pl. Geburtstagskuchen| เค้กวันเกิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here comes Big Daddy's birthday!Hier kommt Big Daddys Geburtstagskuchen! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Here comes Big Daddy's birthday!Hier kommt Big Daddys Geburtstagskuchen! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Birthday cake, Bessie, with half a yellow rose.Ein Stück Geburtstagskuchen für Sie. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
What is it? The cake that my mother sent me.- Der Geburtstagskuchen von Mutter! Operation Petticoat (1959)
Good-bye, dear. ALL:- Mit einem Geburtstagskuchen. Sleeping Beauty (1959)
Look at the birthday cake.Schaut euch den Geburtstagskuchen an. Requiem for a Heavyweight (1962)
I think it's birthday cake.Ich denke, das ist der Geburtstagskuchen. Undercover Judy (1967)
At least it was a birthday cake.Zumindest war es ein Geburtstagskuchen. Undercover Judy (1967)
- I'll bake you a birthday cake. - I'll hold you to it.Vielleicht backe ich Ihnen ja einen Geburtstagskuchen. Dance of the Dead (1967)
What candles?Die Kerzen vom Geburtstagskuchen. Happy Birthday, Dear Hogan (1969)
The candles from the birthday cake.Geburtstagskuchen? Happy Birthday, Dear Hogan (1969)
Did a man come in here this morning and buy a birthday cake ?War heute Morgen ein Mann hier, der einen Geburtstagskuchen gekauft hat? Sisters (1972)
Lady, ten men came in and bought ten birthday cakes.Zehn Männer waren hier und haben zehn Geburtstagskuchen gekauft. Sisters (1972)
But that's your birthday cake.Das ist doch dein Geburtstagskuchen. The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
My son's children tell me... you gave them some birthday cake the other night.Meine Enkel haben erzählt, du hättest ihnen Geburtstagskuchen gegeben. The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
Too much birthday cake?Zu viel Geburtstagskuchen? Kramer vs. Kramer (1979)
I guess not too many soldiers overseas get birthday cakes.In Übersee bekommen wohl nur wenige Soldaten Geburtstagskuchen. The Pledge (1980)
It's Jason's birthday present.Das ist Jasons Geburtstagskuchen. The Pledge (1980)
I'm baking a cake for Jamie's birthday.Ich backe einen Geburtstagskuchen für Jamie. Saved by the Bells (1983)
They're going to send over a darling birthday cake. Do you want to sign the card?Das war gerade Dominique, sie will noch einen großen Geburtstagskuchen schicken. The Initiation (1984)
Probably not the best time for birthday cake.Vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt für den Geburtstagskuchen. The Big Three-O (1987)
Anyway, isn't it bad luck for a guy to pick up his own birthday cake?Außerdem bringt es Unglück, seinen eigenen Geburtstagskuchen zu holen. Psycho IV: The Beginning (1990)
I'M JUST FINISHING COMET'S BIRTHDAY CAKE. I MADE HIS FAVORITE--Ich mache Comets Geburtstagskuchen fertig. One Last Kiss (1990)
BUT BIRTHDAY CAKE MAKES ME CRAZY!Ich werd's versuchen, aber Geburtstagskuchen macht mich irre. One Last Kiss (1990)
This is our baby's birthday cake.Der Geburtstagskuchen unseres Babys. One False Move (1992)
You should have some of our baby's cake--Du solltest etwas vom Geburtstagskuchen unseres Babys... One False Move (1992)
Stephanie's birthday cake has to be perfect, so keep frosting.Stephanies Geburtstagskuchen muss perfekt sein, also mach weiter. Crushed (1992)
No one wants to cut the birthday cake.Und seinen Geburtstagskuchen nicht anschneiden. Arizona Dream (1993)
You gonna have some of my birthday cake?Auch ein Stück von meinem Geburtstagskuchen? Reunion (1993)
I'm gonna make you a birthday cake.Ich backe dir einen Geburtstagskuchen. Crooklyn (1994)
Where's the birthday cake?Wo ist der Geburtstagskuchen? The One with the Two Parties (1996)
We're not having birthday cake.Es gibt keinen Geburtstagskuchen. The One with the Two Parties (1996)
I get two birthday parties and two birthday cakes.Ich habe 2 Partys und 2 Geburtstagskuchen! The One with the Two Parties (1996)
- Wow, great birthday cake, Mom.- Wow, toller Geburtstagskuchen, Mom. Crimes Against Obesity (1996)
We can't have a birthday cake without candles.Wir können keinen Geburtstagskuchen ohne Kerzen hinstellen. Secret Identities (1999)
And Mrs. Ho says she's ready to cut her birthday cake. She wants you to hurry home.Und Ihre Frau lässt Ihnen sagen, dass der Geburtstagskuchen wartet. In the Mood for Love (2000)
Since the coffee cake I baked for you, and the stupid balloons I blew up... are at that table, over there.Seit ich an dem Tisch da drüben Luftballons angebracht und deinen Geburtstagskuchen hingestellt hab. Rory's Birthday Parties (2000)
Were they still dreaming of ice cream and monkey bars, of birthday cake and no future but the afternoon?Träumten sie noch von Eis und Klettergerüsten, Geburtstagskuchen und einem Jetzt ohne Zukunft? Closure (2000)
I tell him about you, about chicken, and birthday cake.Ich erzählte ihm von Dir, von Mädels, von Geburtstagskuchen. Birthday Girl (2001)
You better be buying me one friggin' big birthday cake, that's all I gotta say.Dafür schuldest du mir einen riesigen Geburtstagskuchen! Serendipity (2001)
She is going to have a piece of birthday cake. She is going to have a piece of birthday cake.Cassie isst jetzt ein Stück Geburtstagskuchen. Rite of Passage (2001)
Martha Kent getting to bake the birthday cakes.Martha Kent backt ihm die Geburtstagskuchen. Lineage (2002)
Cake, cake, cake! Cake time! Cake!(Jessie) Wer will Geburtstagskuchen? Godsend (2004)
I'm gonna have some of his birthday cake.Kriege ich was vom Geburtstagskuchen? Undertow (2004)
I got you a birthday cakeIch bringe dir einen Geburtstagskuchen. Butterfly (2004)
Don't screw up Ava's birthday cake.Verdirb nicht Avas Geburtstagskuchen. Shadows (2004)
Birthday cake's ready.Der Geburtstagskuchen steht bereit. The Index (2005)
You won't talk to the customers, and you didn't chip in for Hazel's birthday cake.Sie reden nicht mit den Kunden und steuern nichts zu Hazels Geburtstagskuchen bei. Love Is in the Air (2005)
Today at work I had not one, not two, but three birthday cakes.Heute bei der Arbeit, hatte ich nicht einen, nicht Zwei, sondern drei Geburtstagskuchen. Return of the Shirt (2005)
It's a birthday cake spittle shield.Ein sogenannter Geburtstagskuchen-Spuckschutz. Mr. Monk Goes to a Wedding (2005)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top