ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gateshead

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gateshead-, *gateshead*, gateshea
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gateshead มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gateshead*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably don't do sashimi in Gateshead. Do they. Mate?ไม่มีซาซิมิดีๆให้กินหรอก Goal! The Dream Begins (2005)
I was brought up by my aunt, Mrs. Reed of Gateshead, in a house even finer than this.Meine Tante hat mich aufgezogen, Mrs. Reed auf Gateshead. In einem noch feineren Haus als diesem. Jane Eyre (2011)
And why are you not with Mrs. Reed of Gateshead now?Und warum sind Sie jetzt nicht mehr bei Mrs. Reed auf GatesheadJane Eyre (2011)
Welcome to Gateshead Manor.Willkommen in Gateshead Manor. The Adventurer: The Curse of the Midas Box (2013)
The Tyne is the best salmon river in Britain and otters have been seen in Gateshead.- Der Tyne ist der beste Lachsfluss des Landes. In Gateshead gibt es Otter. What We Did on Our Holiday (2014)
The SAGE arts centre at Gateshead, we're often reminded, was built with the help of EU money.Das SAGE Kunstzentrum in Gateshead, wir werden oft daran erinnert, wurde mit Hilfe von EU-Geldern gebaut. Brexit: The Movie (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gateshead (n) gˈɛɪtshɛd (g ei1 t s h e d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top