ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gprs

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gprs-, *gprs*, gpr
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
GPRS(abbrev) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After a GPRS reroute, no one will be listening to his calls.หลังจากปรับ GPRS ของเขาใหม่แล้ว จะไม่มีใครดักฟังโทรศัพท์ของเขาได้อีก Risk (2012)
- PGPR.- PGPR. The Reichenbach Fall (2012)
Now, listen up, class. GPR, ground-penetrating radar.นักเรียนฟัง นี่คือ GPR เรดาร์ภาคพื้นดิน Return to House on Haunted Hill (2007)
It's, um, the disc we saw on the GPR.มันคือ อืมม แผ่นดิส ที่พบใน GPR Harbingers in a Fountain (2009)
The DeLongprees of Virginia.ดีลองพรีส์ แห่งเวอร์จิเนีย Afterbirth (2011)
After a GPRS reroute, no one will be listening to his calls.หลังจากปรับ GPRS ของเขาใหม่แล้ว จะไม่มีใครดักฟังโทรศัพท์ของเขาได้อีก Risk (2012)
MiMi DeLongpre, called a Council and I performed the Seven Wonders and was unanimously proclaimed to be the true born heir of the Supremacy.มิมิ เดอลอนเปร พวกเราถูกเรียกว่าสภาและฉัน ได้แสดงถึงความมหัศจรรย์ 7 ประการ และได้รับการประกาศอย่างเป็นเอกฉันท์ ว่าฉันเป็นผู้สืบทอดตัวจริง The Replacements (2013)
Howdy... home folks.Wie geht's... Bergprovinzler. Thunder Road (1958)
The Sermon on the Mount?Die Bergpredigt? The Devil at 4 O'Clock (1961)
So i had it in mind that i might take the stiffness out of airplane propellers.Also kam mir der Gedanke, den Flugzeugpropellern die Steife zu nehmen. Four O'Clock (1962)
Look at the way we did today on those tests.- Wir brauchen mehr Flugpraxis. Hogan Gives a Birthday Party (1966)
The nobility of England would have snored through the Sermon on the Mount!Der englische Hochadel hätte die ganze Bergpredigt durch geschnarcht! A Man for All Seasons (1966)
I wonder if it would be so kind as to give this special edition of "Sermon on the Mount"Es wäre lieb, wenn Sie die Güte hätten, hinein zu gehen und Ihrer guten Mutter diese Ausgabe der Bergpredigt übergeben würden. The Flim-Flam Man (1967)
I thought you were coming to choir rehearsals.Ich hab geglaubt, ihr kommt zur Singprobe. Hunting Scenes from Bavaria (1969)
Our concern is that someone might dump them on the market to depress prices or...Die Sorge ist, dass jemand den Markt mit Dumpingpreisen ruinieren könnte oder... Diamonds Are Forever (1971)
-Another part of the humiliation process, I suppose.Das war wohl ein weiterer Teil des Demütigungprozesses, nehme ich an. Sleuth (1972)
There must be at least a score of wealthy collectors be happy to pay catalogue prices for the magenta.Es gibt haufenweise Sammler, die gern den Katalogpreis für eine Magenta-Marke zahlen würden. The Stamp of Death (1973)
- Where's the flight log?- Wo ist das Flugprotokoll? Airport 1975 (1974)
Let's have it between the sermon on the mount and 23rd song.Irgendwas zwischen der Bergpredigt und dem 23. Psalm. The Front Page (1974)
The free world... all of France is grateful... are grateful to you and admire you.Vaterlandes! Ja, es lebe Frankreich! Du warst einsam wie die Bergpredigt. The Return of the Tall Blond Man (1974)
I'd kind of like an airplane propeller, you know.Ich hätte gern einen Flugzeugpropeller. The Estrangement (1975)
You switch to synchronize with our landing program.Schalte sie synchron mit unserem Landeanflugprogramm. Im Staub der Sterne (1976)
The basketball practice is cancelled because Coach Greulich is ill.Die Gesangprobe morgen Abend fällt wegen Erkrankung von Pastor Greulich aus. The Consequence (1977)
Wipe that fucking grin off your face before I knock it off.Und schmink dir dein dämliches Grinsen ab, bevor ich es wegprügele. Scum (1979)
The Sermon on the Mount could be!Auch die Bergpredigt könnte man missinterpretieren. The Greasy Pole (1981)
"Dear Parents, with our highly-developed final product, faults and shortcomings are eliminated."Liebe Eltern! Bei unserem technisch hochentwickelten Fertigprodukt fallen naturbedingte Fehler und Mängel weg. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Our highly-developed final product fulfills your expectations.Unser hochentwickeltes Fertigprodukt erfüllt lhre Erwartungen. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Flight profile suggests Soviet backfire bombers.Flugprofil lässt auf sowjetische Rückstrahlbomber schließen. WarGames (1983)
Help me, Deputy Dawg. I'm watching it. I'll turn it down.Das ist ein Billigprogramm, das ihr Jungs da habt. Glades (1984)
- Management training programme.- Management-trainingprogramm. Gung Ho (1986)
You wouldn't last two days in management training programme.Keiner von euch hielte zwei tage im management-trainingprogramm aus. Gung Ho (1986)
If he's got a lot of shit on hand, he's gonna step in at bargain prices... and grab a great big chunk of the business!Mit der Menge Stoff, die er hat, schnappt er sich zu Dumpingpreisen einen Riesenanteil vom Geschäft! Raw Deal (1986)
He's got pajama problems, but....Er hat Schlafanzugprobleme, aber... Jesse's Girl (1987)
Hi. I have a feeling Flash Gordon isn't gonna make it to flight school.Ich befürchte, Flash Gordon würde die Flugprüfung nie bestehen. Hello and Farewell: Part 1 (1988)
I got a 187 at 7251 De Longpre, Apartment B.Ein 187 in De Longpre 7251, Apartment B. Cop (1988)
Now, ladies and gentlemen, I have the pleasure of presenting the queen of the Phi Gamma Kappa spring ball, Miss April Delongpre.Meine Damen und Herren, ich habe jetzt die Ehre, Ihnen die Königin des Phi-Gamma-Kappa-FrÜhjahrsballs, Miss April Delongpre, vorzustellen. Two Moon Junction (1988)
Is there a Miss Delongpre in the crowd?Gibt es hier eine Miss Delongpre? Two Moon Junction (1988)
How do I know you're the real April Delongpre?Woher weiß ich, dass du die wahre April Delongpre bist? Two Moon Junction (1988)
Sorry, Mrs Delongpre, but, April, you have to see this. Come on.Verzeihung, Mrs. Delongpre, aber April, du musst das gesehen haben. Two Moon Junction (1988)
I got Eugene a kind of work-release program and work he did.Ich verschaffte Eugene eine Art Arbeitsfreigangprogramm... und gearbeitet hat er. And Baby Makes Money (1990)
You certainly have a lot of bowling trophies.Du hast viele BowIingpreise gewonnen. Life on the Fast Lane (1990)
When she came to Tactical, every admiral's uncle had a take on this Borg business.Als sie zur Taktik kam, beschäftigten sich bereits mehrere mit dem Borgproblem. The Best of Both Worlds (1990)
The new, improved and refined Colt Peacemaker selling to you tonight for the low price of $12.Der neue, verbesserte und verfeinerte Colt Peacemaker... wird heute zum Niedrigpreis von nur 12 $ verkauft. Back to the Future Part III (1990)
When I think on our departed sister, Ruth Jamison, I'm reminded of our Lord's Sermon on the Mount... and how his teachings-Wenn ich an unsere dahingegangene Schwester Ruth Jamison denke, fällt mir die Bergpredigt unseres Herren ein... Fried Green Tomatoes (1991)
Ghost Festival sword weapons for sale.Kommt zum Geisterfestival! Tolle Waffen zu Niedrigpreisen. A Chinese Ghost Story III (1991)
His low prices are killing my profits and I can't have that!Aber seine Dumpingpreise machen meinen Markt kaputt. Hard Boiled (1992)
Great. Well, what do you want, Detective DeLongpre?Was wollen Sie von mir, Detective DeLongpre? The Player (1992)
Mr. Mill, I'm Detective DeLongpre, Pasadena Police.Mr. Mill, ich bin Detective DeLongpre, Mordkommission Pasadena. The Player (1992)
I'm also revoking your flight privileges.Ich widerrufe ebenfalls lhre Flugprivilegien. The First Duty (1992)
Thank you for going over the flight protocols.Danke für die Flugprotokolle. The Outcast (1992)
I'm modifying the flight programme to compensate for the spatial discontinuities.Ich ändere das Flugprogramm, um die räumlichen Unstetigkeiten auszugleichen. Emissary (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LONGPRE L AA1 NG P ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergpredigt { f }sermon on the Mount [Add to Longdo]
Dialogprotokolldatei { f }; Prüfdatei { f }audit file [Add to Longdo]
Dumpingpreis { m } | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump [Add to Longdo]
Fangprämie { f }; Abschussprämie { f }bounty [Add to Longdo]
Farbeindringprüfung { f }dye penetrant testing [Add to Longdo]
Fertigprodukt { n }finished product [Add to Longdo]
Flugpreis { m } | Flugpreise { pl }airfare; air fare | airfares; air fares [Add to Longdo]
Jungprogrammierer { m }junior programmer [Add to Longdo]
Katalogpreis { m }list price; catalogue price [Add to Longdo]
Schwingprüfmaschine { f }fatigue testing machine [Add to Longdo]
Strangpresse { f }extrusion press; extruder [Add to Longdo]
Zugversuch { m }; Zugprüfung { f }; Zerreißversuch { m } (Festigkeitsprüfung)tensile test [Add to Longdo]
strangpressento extrude [Add to Longdo]
Bergprinie { f } [ ornith. ]Hill Prinia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  GPRS
         General Packet Radio Service / System (ETSI, GSM, TCP/IP, GPRS,
  mobile-systems)
         

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top