ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuel rod

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuel rod-, *fuel rod*, fuel ro
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuel rodแท่งเชื้อเพลิง, เม็ดหรือเนื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ที่บรรจุในเปลือกหุ้มเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก พร้อมใช้หรือนำมาประกอบเป็นชุดแท่งเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู fuel element ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think he ever intended on portaling the fuel rods out of the reactor.ผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ ขนส่งแท่งเชื้อเพลิง Turnabout (2011)
After that, we will have to remove the fuel rods from the core and transfer them to another location.หลังจากนั้นเราย้ายแท่งเชื้อเพลิงหลัก และขนย้ายไปยังตำแหน่งอื่น Turnabout (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条形燃料[tiáo xíng rán liào, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fuel rods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核燃料棒[かくねんりょうぼう, kakunenryoubou] (n) (See 燃料棒) nuclear fuel rod; nuclear rod [Add to Longdo]
燃料棒[ねんりょうぼう, nenryoubou] (n) (nuclear reactor's) fuel rod [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top