ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freibad

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freibad-, *freibad*, freiba
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freibad มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freibad*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was it a public beach?War es ein FreibadSuddenly, Last Summer (1959)
Yes, public.- Ja, ein FreibadSuddenly, Last Summer (1959)
After all I've told you about his fastidiousness, can you accept that Sebastian would go to some dirty public beach near a harbour?Nach allem, was ich Ihnen... über seinen exklusiven Geschmack gesagt habe. Sebastian soll in ein schmutziges Freibad gegangen sein? Suddenly, Last Summer (1959)
Every afternoon, you and your cousin would go to this free public beach?Jeden Nachmittag sind Sie und Sebastian im Freibad gewesen? Suddenly, Last Summer (1959)
It wasn't the free one.Es war nicht das FreibadSuddenly, Last Summer (1959)
The free one was right next to it.Das Freibad war direkt daneben. Suddenly, Last Summer (1959)
There was a fence between the free beach and the beach that we went to that charged admission.Es war ein Zaun zwischen dem Freibad... und dem Bad, in dem wir waren, wo man Eintritt zahlen musste. Suddenly, Last Summer (1959)
The ones from the free beach climbed over the fence or swam around it.Die Menschen aus dem Freibad kletterten über den Zaun. Suddenly, Last Summer (1959)
Good weather for sunbathing.Tolles Wetter, um im Freibad in der Sonne zu liegen. The Dark Room of Damocles (1963)
Right.Ich geh zum Schwimmkurs im FreibadSummer Sucks (1998)
The worst part of night terrors is it always ends up with me on top of the roof completely naked or running down the street completely naked or swimming in the community-center pool completely naked.Oder durch die Straßen renne, splitternackt. Oder ich schwimme im Freibad, auch splitternackt. Raincoats and Recipes (2004)
We have strength in numbers. Your strength will come from the happiness within yourself.Freibad Wannsee hat von der alten Anziehungskraft nichts eingebüßt. Joy Division (2006)
I'm jumping the public pool tomorrow.Ich springe morgen im Freibad. $2 Eintritt. Sagt es weiter. Hot Rod (2007)
Just go to the public pool.Dann schnell ins Freibad. Nein. The Life Before Her Eyes (2007)
You first came to prominence after 'The Pool Protests'.Die Zuschauer erinnern sich an Sie vor allem wegen der Proteste im FreibadMr. Bjarnfreðarson (2009)
How about we all go to the pool?Vielleicht wollen wir jetzt alle zusammen erstmal ins Freibad gehen? Cracks in the Shell (2011)
But it's an outdoor pool.Hier ist ein FreibadThe To Do List (2013)
- Anyway, I'm going swimming with Anna.Außerdem gehe ich gleich ins Freibad. Zu Anna. Zu Anna ins FreibadKokowääh 2 (2013)
Let's go even the outdoor pool or what?Gehen wir jetzt auch noch ins Freibad oder was? Playing Doctor (2014)
We wanted today to the outdoor pool.Wir wollten heute ins FreibadPlaying Doctor (2014)
Andforme , sinceI wasoldenough torememberlookedlikethis .Und für mich sieht jeder Sommer, seit ich denken kann, so aus. GREAT KILLS FREIBAD Staten Island Summer (2015)
TheGreatKillsSwimClub .Das Great Kills FreibadStaten Island Summer (2015)
Summersattheswimclub andwintersat theYMCA.Im Sommer im Freibad, im Winter im YMCA. Staten Island Summer (2015)
Oh, there's a party at Great Kills.Sie ist im FreibadStaten Island Summer (2015)
We used to go to the public pool there, before it became a parking lot.Da gingen wir immer ins Freibad, bevor ein Parkplatz draus wurde. The Meddler (2015)

German-Thai: Longdo Dictionary
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freibad {n}open-air swimming pool; open-air bath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Freibad /fraibaːt/ 
   open air bath

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top