Search result for

figure drawing

(1 entries)
(0.1457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figure drawing-, *figure drawing*, figure draw
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figure drawingภาพวาดเส้นรูปคน [TU Subject Heading]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Figure ( F IH1 G Y ER0) drawing ( D R AO1 IH0 NG)

 


  

 
Figure
 • ตัวเลข: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม [Lex2]
 • รูปภาพ: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด [Lex2]
 • บุคคลสำคัญ[Lex2]
 • บุคลิกภาพ: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ [Lex2]
 • การใช้อุปมาอุปมัย: ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ [Lex2]
 • เป็นส่วนสำคัญ: มีส่วนร่วม [Lex2]
 • คิดคำนวน: ประเมิน, คาดคะเน [Lex2]
 • จินตนาการ: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ [Lex2]
 • (ฟิก\'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน. [Hope]
 • (n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ [Nontri]
 • (vt) นึก,คิด,กะ,ไตร่ตรอง,คำนวณ,แสดงเป็นรูป [Nontri]
 • /F IH1 G Y ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
drawing
 • รูปวาด: ภาพวาด, การวาดรูป [Lex2]
 • สลาก: ล็อตเตอรี่, การจับสลาก [Lex2]
 • (ดรอ\'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก ###S. draftsmanship,picture,plan [Hope]
 • (n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก [Nontri]
 • /D R AO1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [draw]
 • ชัก: ดึง, ลาก [Lex2]
 • ดึงดูดความสนใจ[Lex2]
 • ดูด[Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • ถอนเงิน: ถอน [Lex2]
 • ร่างเอกสาร[Lex2]
 • วาดภาพ: ร่างภาพ, วาดรูป [Lex2]
 • วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งดึงดูด[Lex2]
 • สิ่งที่สุ่มดึงออกมา: สิ่งที่เลือกออกมา [Lex2]
 • สูดลมเข้าปอด: สูดควันเข้าปอด [Lex2]
 • (ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น [Hope]
 • (n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น [Nontri]
 • (vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว [Nontri]
 • /D R AO1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Figuren, Figur Darwin, Darwins, Drang, drang, Rating, dringen, Erzwingen, erzwingen

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top