ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fahrstuhl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fahrstuhl-, *fahrstuhl*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Fahrstuhl(n) |der, pl. Fahrstühle| ลิฟท์, Syn. der Aufzug

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything points to you. Your elevator story will have a jury in stitches. You're out of luck, old man.Alle Tatsachen und Zeugenaussagen stimmen überein, der Fahrstuhl wird die Geschworenen zum Lachen bringen. Elevator to the Gallows (1958)
Has the gentleman who left my apartment come out of the elevator yet?Ist der Herr, der bei mir war, schon aus dem Fahrstuhl? Indiscreet (1958)
No, ma'am. The elevator's just on the way down.Nein, der Fahrstuhl kommt gerade. Indiscreet (1958)
-Shall I see you to your elevator?Darf ich Sie zum Fahrstuhl bringen? Indiscreet (1958)
Did you see all that signaling in the elevator?Hast du gesehen, wie er ihr im Fahrstuhl Zeichen gemacht hat? Indiscreet (1958)
-The elevator operator.- Vom Fahrstuhlführer. Indiscreet (1958)
Just like an elevator. - What then?- Wie im Fahrstuhl. Big Deal on Madonna Street (1958)
When I get home, I'm gonna live in an elevator, riding up and down.Zuhause miete ich mir 'nen Fahrstuhl, wo ich immer hoch- und runterfahren kann. Pork Chop Hill (1959)
When I get home, I'm gonna live in an elevator, riding up and down.Zuhause miete ich mir 'nen Fahrstuhl, wo ich immer hoch- und runterfahren kann. Pork Chop Hill (1959)
Just a little trick I picked up in the elevator.Nur ein kleiner Trick. Hab ich im Fahrstuhl gelernt. Some Like It Hot (1959)
In the elevator?Aus dem Fahrstuhl? Some Like It Hot (1959)
She's had this elevator installed. Cutest thing you ever saw...Sie hat sich einen Fahrstuhl einbauen lassen. Suddenly, Last Summer (1959)
Boy, would I like to get her on a slow elevator to China!Mit der würde ich gern mal im Fahrstuhl stecken bleiben! The Apartment (1960)
You know, you're the only one who takes his hat off in the elevator.Sie sind der Einzige, der im Fahrstuhl seinen Hut abnimmt. The Apartment (1960)
Something happens to men in elevators.Der Fahrstuhl tut den Männern nicht gut. The Apartment (1960)
- Would you like to be an elevator starter?- Wären Sie gern Fahrstuhl-Aufsicht? The Apartment (1960)
So they gave me a pair of white gloves and stuck me in an elevator.Also bekam ich weiße Handschuhe und wurde in den Fahrstuhl gesteckt. The Apartment (1960)
Unfortunately we haven't been able to install the lift in time.Leider kann der Einbau des Fahrstuhls erst in einigen Tagen beginnen. The Terrible People (1960)
- She's an elevator, that one!- Die hat 'n eingebauten Fahrstuhl. La Dolce Vita (1960)
Are we taking the elevator ?Nehmen wir den Fahrstuhl, Papa ? Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
A taxi bringeth him. An elevator taketh him away.Gebracht von einem Taxi, emporgehoben von einem Fahrstuhl. Zazie dans le Métro (1960)
THERE WERE A WHOLE LOT OF PEOPLEDa haben viele Leute auf den Fahrstuhl gewartet. The After Hours (1960)
WELL, THIS IS AN EXPRESS ELEVATOR, MA'AM-- TO THE N I NTH FLOOR.Nun, das ist ein Expressfahrstuhl, Madame, in den neunten Stock. The After Hours (1960)
(male narrator) EXPRESS ELEVATOR TO THE NINTH FLOOR OF A DEPARTMENT STORE, CARRYING MISS MARSHA WHITEExpressfahrstuhl zum neunten Stockwerk eines Kaufhauses. The After Hours (1960)
Hadley! Hold that elevator!Hadley, halten Sie den Fahrstuhl auf. Lover Come Back (1961)
I'm king of the elevator!Ich bin der Fahrstuhlkönig. Lover Come Back (1961)
then working in that... in that cacophonous din that you call an office.Klemmen Sie sich danach in den Fahrstuhl wie eine Herde Rinder. Und versuchen Sie in diesem Irrenhaus zu arbeiten, das Sie Büro nennen. The Mind and the Matter (1961)
Now, miss powell... i open the door and i see this nurse going into an elevator.Ich öffne die Tür und sehe, wie die Schwester in einen Fahrstuhl steigt. Ich folge ihr. Twenty Two (1961)
I follow her.Der Fahrstuhl fährt runter ins Kellergeschoss. Twenty Two (1961)
Following someone down the corridor getting into the elevator going down to the morgue.Sie verfolgt jemandem auf dem Gang, steigt in den Fahrstuhl... - ...und fährt runter zur Leichenhalle. Twenty Two (1961)
He'll meet you at the elevator.Er wartet am Fahrstuhl auf Sie. Twenty Two (1961)
Front elevator.Du nimmst doch den Fahrstuhl. Advise & Consent (1962)
There's the elevator! Take it!Dort ist der Fahrstuhl. One More Pallbearer (1962)
We'll take him to the hilton, you give him a goodnight kiss and he'll be on his way up in the elevator.Wir bringen ihn ins Hilton, du gibst ihm brav ein Gutnachtküsschen und schon segelt er im Fahrstuhl nach oben. Die endlose Nacht (1963)
The elevator!Den Fahrstuhl. Irma la Douce (1963)
Miss, I was in the elevator with you... I wanted to apologize...Ich war eben mit Ihnen im Fahrstuhl. Und Sie... Ich wollte mich entschuldigen. The Soft Skin (1964)
Obviously, if we had a bit of rope on hand, it would be a different matter, but we may as well wish for an elevator.-Ich habe die Befürchtung, dass hier kein Fahrstuhl ist. Tintin et les oranges bleues (1964)
Ours is imbedded in the floor of the nofthern lift shaft.Unserer ist auf dem Boden des Fahrstuhl- schachtes auf der Nordseite montiert. Death at Bargain Prices (1965)
That lift's been out of order.Ja stimmt schon, der Fahrstuhl war in letzter Zeit außer Betrieb. Death at Bargain Prices (1965)
He'll step into the lift...Der Kunde betritt den Fahrstuhl. Death at Bargain Prices (1965)
The lift.Der Fahrstuhl. Death at Bargain Prices (1965)
Couldn't he wait for the elevator?Sie konnte nicht auf den Fahrstuhl warten. Mirage (1965)
I kind of miss the old guys that used to run them.Ich fand jedenfalls die alten Fahrstuhlführer netter. Mirage (1965)
Please wait until the doors have completely opened before stepping from the car.Bitte warten Sie mit dem Aussteigen, bis sich die Fahrstuhltüren ganz geöffnet haben. Mirage (1965)
A buzzing, like a lift.Ein Summen, wie von einem Fahrstuhl. Again the Ringer (1965)
There is only one lift.Hier gibt es nur einen Fahrstuhl. Again the Ringer (1965)
What did you do when you worked in that lift? Nothing much.Wie war das, als du als Fahrstuhlführerin gearbeitet hast? Pierrot le Fou (1965)
The elevator.Ich warte am Fahrstuhl. Batman: The Movie (1966)
As the blueprint said, an abandoned construction elevator.So war es im Bauplan. Ein außer Betrieb gesetzter Fahrstuhl. Batman: The Movie (1966)
-To the elevator!- Zum Fahrstuhl! Batman: The Movie (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufzug { m }; Fahrstuhl { m }; Winde { f } | Aufzüge { pl }; Fahrstühle { pl }; Winden { pl }elevator [ Am. ]; lift [ Br. ] | elevators; lifts [Add to Longdo]
Schacht { m }; Fahrstuhlschacht { m }hoistway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Fahrstuhl /faːrʃtuːl/ 
   elevator; lift

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top