ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fahrrad

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fahrrad-, *fahrrad*, fahrra
German-Thai: Longdo Dictionary
Fahrrad(n) |das, pl. Fahrräder| จักรยาน
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fahrradจักรยาน
fahrrad {n} (n ) จักรยาน
See also: S. velo,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrrad {n} | Fahrräder {pl} | Fahrrad fahrenbicycle | bicycles | to ride a bicycle; to ride by bicycle [Add to Longdo]
Fahrrad {n} | Fahrräder {pl}bike | bikes [Add to Longdo]
Fahrrad {n}; Motorrad {n}bike [Add to Longdo]
Fahrradfahren {n}bicycling [Add to Longdo]
Fahrradschlauch {m}inner tube [Add to Longdo]
Fahrradständer {m}bicycle stand [Add to Longdo]
Fahrradständer {m} (am Fahrrad)kick stand [Add to Longdo]
Fahrradreifen {m}bicycle tyre; cycle tyre [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自転車[じてんしゃ, jitensha] Fahrrad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Fahrrad /faːrraːt/ 
   bicycle; bike

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top