ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factor analysis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factor analysis-, *factor analysis*, factor analysi
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์ปัจจัย[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai) EN: factor analysis   

Japanese-English: EDICT Dictionary
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] (n) factor analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 factor analysis
   n 1: any of several methods for reducing correlational data to a
      smaller number of dimensions or factors; beginning with a
      correlation matrix a small number of components or factors
      are extracted that are regarded as the basic variables that
      account for the interrelations observed in the data

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top