ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etruscan

IH0 T R AH1 S K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etruscan-, *etruscan*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Etruscan(adj) เกี่ยวกับประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอิทรูเรียโบราณ
Etruscan(n) พลเมืองของอิทรูเรียโบราณ, See also: ประชาชนชาวอีทรูเรียโบราณ
Etruscan(n) ภาษาอิทรูเรียโบราณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew you would sell your mother for an Etruscan vase, but I didn't know you would sell your country and your soul to the slime of humanity.ฉันน่าจะรู้ ว่าแกจะขายแม่แกเองเพื่อ แจกันของอิทรูเรีย, แต่.. ฉันไม่รู้ว่า แกจะขาย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's an old cemetery from the Etruscan time.มันคือป่าช้าเก่า จากชาวอิทรูเรีย The Omen (2006)
The librarian was gonna let me re-shelve etruscan literature.บรรณารักษ์จะให้ผม เรียงหนังสือวรรณคดีอิทรูเรีย Forced Family Fun: Part 1 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ETRUSCAN IH0 T R AH1 S K AH0 N
ETRUSCANS IH0 T R AH1 S K AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
エトルリア語[エトルリアご, etoruria go] (n) Etruscan (language) [Add to Longdo]
エトルリア人[エトルリアじん, etoruria jin] (n) Etruscan (person) [Add to Longdo]
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Etruscan \E*trus"can\, n. [L. Etruscus.]
   Of or relating to Etruria. -- n. A native or inhabitant of
   Etruria.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Etruscan
   n 1: a native or inhabitant of ancient Etruria; the Etruscans
      influenced the Romans (who had suppressed them by about 200
      BC)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top