ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erziehungslager

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erziehungslager-, *erziehungslager*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Re-education camps, they call it.- Sie nennen es Umerziehungslager. Red Dawn (1984)
If you were Vietnamese, you'd be in a reeducation camp pulling turnips.Wären Sie Vietnamese, wären Sie in einem Umerziehungslager und würden Rüben ernten. Salvador (1986)
I think three weeks of re-education camp could fix everything.Ich bin sicher, ein paar Wochen Umerziehungslager werden alles richten. Snow White (2005)
You get out of law school, It's like getting out of boot camp.Du verlässt die Juraschule, das ist, als ob du das Erziehungslager verlässt. The Chain of Screaming (2008)
Were you there for the rice or the reeducation camps?Waren Sie wegen des Reis oder den Umerziehungslagern dort? Birthmarks (2008)
Is your dad still in political prison?Ist dein Vater immer noch im Umerziehungslager? Under the Hawthorn Tree (2010)
He's still in political prison.Er ist im Umerziehungslager. Under the Hawthorn Tree (2010)
That bitch got me remanded to rehab, banished from Bible Camp and abandoned in Belarus, all for her own enjoyment.Das Miststück hat mich ins Erziehungslager gebracht, aus dem Bibel-Camp werfen und nach Weißrussland verschleppen lassen. G.G. (2012)
Boot camp for first offenders, high success rate.Erziehungslager für Erststraftäter, hohe Erfolgsrate. Secrets and Lies (2012)
Hazelwood Behavioral Correction CampErziehungslager Hazelwood Family Weekend (2013)
Gated communities... for when you really miss boot camp.Geschlossene Wohnanlagen-- für wenn einem das Erziehungslager richtig fehlt. What Matters Most (2013)
He's an escapee from a reeducation center.Er ist ein Flüchtling aus einem Umerziehungslager. Everyone Says I Love You (2013)
The Willoughby reeducation center is up and running, sir.Das Umerziehungslager in Willoughby ist in Betrieb, Sir. Exposition Boulevard (2014)
Re-education to help them be successful in the new order.Umerziehungslager, um ihnen zu helfen, in der neuen Ordnung erfolgreich zu sein. The Eye (2014)
I think it's one of those conversion camps for gay dudes.Das ist ein Umerziehungslager für Schwule. 4th Man Out (2015)
If this was in the old days, they will be re-educated.Diesen Chaoten hätte man früher in Umerziehungslagern Benehmen beigebracht. Train to Busan (2016)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top