ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endowments

EH0 N D AW1 M AH0 N T S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endowments-, *endowments*, endowment
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endowmentsกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if you look at the graph, it shows that the endowments stayed pretty even while the financial aid has been dropping for the past eight years.มันจะแสดงให้เห็นถึงเงินบริจาคที่ยังคงอยู่ดี ในขณะที่เงินทุนช่วยเหลือกำลังลดลง มาตลอดแปดปี Upper West Side Story (2012)
Evan, endowments cover operating costs, salaries.เอเว่น, เงินบริจาคมันครอบคุลมถึงพวกค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์, เงินเดือน Upper West Side Story (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOWMENTS    EH0 N D AW1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endowments    (n) ˈɪndˈaumənts (i1 n d au1 m @ n t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top