ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encrustation

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encrustation-, *encrustation*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encrustation มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encrustation*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encrustationสะเก็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Simple encrustation. Wow, she's beautiful.การตกสะเก็ดพื้นฐาน ว้าว เธอสวยจังเลย The Diamond in the Rough (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeckung {f} | Bedeckungen {pl}encrustation | encrustations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encrustation
   n 1: the formation of a crust [syn: {incrustation},
      {encrustation}]
   2: a hard outer layer that covers something [syn: {crust},
     {incrustation}, {encrustation}]
   3: a decorative coating of contrasting material that is applied
     to a surface as an inlay or overlay [syn: {incrustation},
     {encrustation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top