หรือคุณหมายถึง donahü?
Search result for

donahue

(15 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donahue-, *donahue*
Possible hiragana form: どなふえ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, not the Donahues across the street.-ใช่ เด็กโดโนฮิวฝั่งนู้นไม่เห็นเป็น Pilot (2009)
Saw them when Grandma took fudge to the Donahues.เห็นเข้าตอนยายเอาขนม ไปแจกบ้านโดนาฮิวส์ A Simple Christmas (2010)
Oh, but I heard Molly Donahue has a little leaf-raking business going.โอ้แต่ฉันได้ยินว่ามอลลี่ ดอฮอร์นี่ กำลังทำธุรกิจกวาดหญ้าอยู่นะ Homecoming (2010)
Remember at church today? I was talking to Nancy Donahue...จำได้ไหมที่โบสถ์วันนี้ แม่คุยกับแนนซี่ ดอนาฮิวส์ Foreign Exchange (2010)
I am going to the Donahues' to borrow their toaster. Ours is starting to spark.ฉันจะไปบ้านดอนนาฮิวส์ไป ยืมเครื่องปิ้ง เราจะได้เริ่มใหม่ซะที Foreign Exchange (2010)
Yeah. Well, he's not. I was talking to Nancy Donahue, and sh...ใช่ เขาไม่ ฉันคุยกับแนนซี่ ดอนนาฮิวส์มา.. Foreign Exchange (2010)
Mike, this is the Donahues' yard. They're our friends.ไมค์ นี่สวนบ้านดอนนาฮิวส์ เขาเป็นเพื่อนเรานะ Halloween (2010)
We all are. Go over to the Donahue's.เราเบื่อ ไปบ้านพวกโดนาฮิวกัน Hecks on a Plane (2011)
How come we never get anything good? I wish I was a Donahue.ทำไมเราไม่เคยมีของดีๆ ผมอยากเป็นพวกโดนาฮิว Hecks on a Plane (2011)
The Donahues might have a new car, but the Hecks won four tickets to New York.- Untranslated subtitle - พวกเฮคชนะได้ตั๋ว 4 ใบ ไปนิวยอร์ก Hecks on a Plane (2011)
Visit my sister, hit the water park I even remembered to tell Nancy Donahue to bring in our mail for once.ไปหาน้องสาวฉัน สนุกที่สวนน้ำ หนนี้ฉันไม่ลืมบอกแนนซี่ โดนาฮิว ให้รับไปรษณีย์แทนเรา Spring Cleaning (2011)
And then Axl heard the worst thing a Donahue could say to a Heck.จากนั้นแอคเซิลได้ยินสิ่งเลวร้าย ที่สุดที่คนโดนาฮิวจะพูดกับเฮค The Bridge (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
DONAHUE    D AA1 N AH0 HH Y UW2
DONAHUE    D AA1 N AH0 Y UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Donahue    (n) (d o1 n @ h y uu)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top