ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discography

D IH0 S K AO1 G R AH0 F IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discography-, *discography*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discographyn. การสะสมรายชื่อจานเสียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discographyรายชื่อแผ่นเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Among singers having the discography of 7 albums,ใบบรรดานักร้องที่ได้ The discography ทั้ง 7 อัลบั้ม Episode #1.13 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOGRAPHY    D IH0 S K AO1 G R AH0 F IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schallplattenverzeichnis {n} | Schallplattenverzeichnisse {pl}discography | discographies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスコグラフィ[, deisukogurafi] (n) discography [Add to Longdo]
ディスコグラフィー[, deisukogurafi-] (n) discography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  discography
      n 1: a descriptive catalog of musical recordings

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top