ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curricula

K ER0 IH1 K Y AH0 L AA2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curricula-, *curricula*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curricula(เคอริค'คิวละ) pl.ของcurriculum
curricular(เคอริค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหลักสูตร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curriculaหลักสูตร [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมนอกหลักสูตร[kitjakam nøk laksūt] (n, exp) EN: extracurricular activity  FR: activités extrascolaires [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CURRICULA K ER0 IH1 K Y AH0 L AA2
CURRICULAR K ER0 IH1 K Y AH0 L ER2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curricula (n) kˈərˈɪkjulə (k @1 r i1 k y u l @)
curricula vitae (n) kˈərˌɪkjulə-vˈiːtaɪ (k @1 r i2 k y u l @ - v ii1 t ai)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンスクール[o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei [Add to Longdo]
クラブ活動[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部活) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P) [Add to Longdo]
課外[かがい, kagai] (n, adj-no) extracurricular [Add to Longdo]
課外活動[かがいかつどう, kagaikatsudou] (n) extracurricular activities [Add to Longdo]
課外授業[かがいじゅぎょう, kagaijugyou] (n) extracurricular lesson [Add to Longdo]
正課外[せいかがい, seikagai] (n) extracurricular [Add to Longdo]
部活動[ぶかつどう, bukatsudou] (n) (See 部活) club activities; extracurricular activities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curriculum \Cur*ric"u*lum\ (k?r-r?k"?-l?m), n.; pl. E.
   {Curriculums} (-l?mz), L. {Curricula} (-l[.a]). [L. See
   {Curricle}.]
   [1913 Webster]
   1. A race course; a place for running.
    [1913 Webster]
 
   2. A course; particularly, a specified fixed course of study,
    as in a university.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top